MWC Barcelona 2024 Fuarı Barselona - İspanya 26 - 29 Şubat 2024 Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Fuar Konsept, Proje, Proje Gerçekleştirme Stand Ve İnşaat İhalesi

Sayın Üyemiz, 

İspanya’nın Barselona Şehrinde, 26 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek MWC BARCELONA 2024 Fuarı Türkiye Milli İştirakinde İTO ve katılımcı firmalara ait stantların şartnamede belirtilen özellikte konsept, proje, stant ve inşaat organizasyonunun gerçekleştirilmesi hizmetini teminen ekli Şartnameye göre kapalı zarf usulü ile ihale yapılacaktır.  

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 26.09.2023 saat 16.00‘ a kadar Odamız İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir.

Duyurulur.

Teknik bilgi için Fuarlar Müdürlüğü 
Görevli : Esra Avcıoğlu, Akif Gönülcü Telefon :
0212 455 61 10, 0212 455 61 19
GSM : 0530 386 92 66, 0530 931 31 08
Mail : esra.avcioglu@ito.org.tr, akif.gonulcu@ito.org.tr    

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol