MWC Las Vegas 2022 Las Vegas, Nevada Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Milli Katılımı İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu İkili İş Görüşmeleri Faaliyeti İhale Duyurusu Hakkında

Sayın Üyemiz, 

Amerika Birleşik Devletleri’nin Nevada Eyaleti’nin Las Vegas şehrinde, 28-30 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek MWC Las Vegas 2022 Fuarı’nda İstanbul Ticaret Odası tarafından organize edilecek Türkiye Milli katılımı ikili iş görüşmelerinin organizasyonunun temini için ekli şartname doğrultusunda kapalı zarf usulü ile ihale yapacaktır.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde 27 Mayıs 2022 saat 16:30'a kadar Odamız İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Kayıt bölümüne elden teslim etmesi gerekmektedir.

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir.

Duyurulur. 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol