“Odamız Faaliyetleri Aylık Tanıtım Filmi” 24 Aylık Hizmet Alımı İhalesi

Sayın Üyemiz,

İstanbul Ticaret Odası’nca; “ODAMIZ FAALİYETLERİ AYLIK TANITIM FİLMİ” 24 AYLIK hizmet alımı için kapalı zarf usulü ile ihale düzenlenmektedir.

İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin tekliflerini kaşeli ve imzalı dilekçe ekinde, kapalı zarf içerisinde 21 MART 2023 günü saat 17.00’ye kadar İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Takip Birimi’ne elden teslim etmeleri gereklidir.

Odamız 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte ve dilediğini vermekte serbesttir. Diğer taraftan ihale konusu işin şartnamesinde belirtilen yeterliliğe uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ekonomik açıdan fiyat teklifi yanında puanlama ve performans kriterleri de dikkate alınacaktır. Teklif verecek firmalar Odamızın çalışma şartlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar. Odamızın istemesi halinde firmalar yeterlilik ile ilgili bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar.

Duyurulur.

İRTİBAT BİLGİLERİ

İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü

Tel                   : 0212 – 455 63 84
E-mail             : nusret.gursu@ito.org.tr

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol