Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsis Edilmesi Hk.

Sayın Üyemiz,

01.06.2021 tarih ve 4051 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile organize sanayi bölgelerinde (OSB) yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili uygulama 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştır. Buna göre OSB'lerdeki yatırımların, üretim ve istihdamın artırılmasının sağlanması amacıyla buralarda yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilmesine imkan veren uygulama 31 Aralık 2024'e kadar sürecektir.

Karar kapsamında söz konusu uygulamada yapılan değişiklikler ile ilgili olarak aşağıda yer alan hususlar öne çıkmaktadır;

1-) Bilindiği üzere, halihazırdaki Cumhurbaşkanlığı Kararına kaynaklık eden 14.05.2018 tarih ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; OSB'lerde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususu ile ilgili olarak, organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin, ekli listede belirtilen kademelendirme çerçevesinde,

  •  Birinci kademe gelişmiş ilçelerde indirimsiz olduğu,
  •  İkinci kademe gelişmiş ilçelerde %40 indirimli olduğu,
  •  Üçüncü kademe gelişmiş ilçelerde %60 indirimli olduğu,
  •  Beşinci ve altıncı kademe gelişmiş ilçelerde %100 indirimli,

olarak tahsis edildiği görülmekte olup, organize sanayi bölgelerinin birden fazla il veya ilçenin sınırları içerisinde yer alması halinde, organize sanayi bölgesinin en fazla alanının olduğu yerin indirim oranının uygulandığı görülmektedir.

İlgili karar kapsamında detayların yer aldığı liste ekte ayrıca sunulmaktadır.

Yine aynı kararın ''Yürürlük'' kısmı incelendiğinde;

- Bu kararın üç yıl süreyle uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği,

- Bu kararın hükümlerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından yürütüldüğü, görülmektedir.

2-) Konu ile ilgili olarak yayımlanan 01.06.2021 tarih ve 4051 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında ise mevcut uygulama kapsamında;

- Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi hakkındaki 14.05.2018 tarih ve 2018/11773 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın ikinci maddesinde yer alan ''Bu karar üç yıl süreyle uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer'' ifadesinin ''31.12.2024 tarihine kadar'' şeklinde değiştiği,

- Aynı kararın üçüncü maddesinde yer alan ''Bu Karar hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür'' ifadesinin ''Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür'' şeklinde düzenlendiği,

- ''Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer'' ifadesinin eklendiği görülmektedir. 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol