Özbekistan Yeni Yatırım Kanunları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin 19.08.2020 tarih ve 2020-274 sayılı ekli yazısına istinaden Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti tarafından belirlenen yeni yatırım kanunlarına ilişkin örneğine ilişkin bilgiler ekte sunulmakta olup ilgilenen üyelerimizin Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’ne başvurmalarında yarar görülmektedir.

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği

Tel : + 90 312 441 38 71

E- Mail :uzbekistanemb@gmail.com

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol