Pandemi Tedbirleri- Yıllık Faaliyet Raporları Hk.

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı’nın 22.5.2020 tarih E-00054511594 sayılı yazısında;

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.05.2020 tarih ve 54265840 sayılı yazısı ile; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Coronavirüs (Kovid19) salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla alınan tedbirlere 20.03.2020 tarih ve 53406969 sayılı yazılarında yer verildiği,

Makamlarına; söz konusu yazılarına müteakiben iletilen çeşitli bilgi talepleri çerçevesinde, 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 158 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi firmalarca sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığının sertifika sahibince bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenmesi yükümlülüğüne ilişkin sürenin de söz konusu yazıları kapsamında durdurulup durdurulmadığına ilişkin yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi firmalarda tereddüt oluştuğunun değerlendirildiğinin bildirildiği,

Bu doğrultuda;

- 20.03.2020 tarih ve 53406969 kayıt sayılı yazıları tarihinde halihazırda üç aylık inceleme süresi başlamış olan firmaların, bu inceleme süresinin de 19.03.2020 tarihi itibariyle ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu,

- 20.03.2020 tarih ve 53406969 kayıt sayılı yazıları tarihinde henüz bahse konu üç aylık dönem içinde bulunmayan, 19.03.2020 tarihinden sonra üç aylık inceleme sürecine giren ve girecek firmalar için ise bu sürenin söz konusu yazıları kapsamındaki önlemlerin kaldırılmasına kadar işlemeye başlamayacağının bildirildiği hususları iletilmiştir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol