Ramazan Bayramı Sokağa Çıkma Kısıtlaması hk.

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan yazıda; özetle; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 20.05.2020 Çarşamba günü olağanüstü toplandığı, toplantı sonucunda Koronavirüs (COVID19) hastalığı sebebiyle,

1) 22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında ekte belirtilen istisnalar hariç olmak üzere İlimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı;

2) Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı; konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı ifade edilmiştir.

“22.05.2020 tarihi saat 24.00” ile “26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında”; Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişiler hakkındaki bilgileri içeren yazı ekte sunulmaktadır. 

Odamız üyelerine saygıyla duyurulur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol