Reel Sektörün Dönüşümünde E-Ticaret ve E-İhracat Raporu Yayımlandı

Sayın Üyemiz,

İstanbul Ticaret Odası Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin hazırlamış olduğu “Reel Sektörün Dönüşümünde E-Ticaret ve E-ihracat Raporu” yayımlanmıştır. Bahis konusu Rapor, e-ticaret özelinde dünyada yaşanan gelişmelere değinirken, İstanbul’da reel sektörün e-ticaret ve e-ihracat potansiyellerini de ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.


Rapor’da, e-ticaret ve e-ihracat konusunda şirketlerin mevcut durumu analiz edilerek, geleceğe ilişkin projeksiyonlar ve atılması gereken adımlar ortaya konulmuştur. Öte yandan İstanbul’da faaliyet gösteren 513 şirket ile yapılan anket sonuçlarından derlenen veriler ile iş insanlarının görüşlerini harmanlayan raporda; şirketlerin e-ticaret konusundaki bilgilerini, e-ticarete yaklaştıran motivasyon unsurlarını, süreç içerisinde karşılaştıkları sorunları, e-ticarete bakış açılarını ve geleceğe yönelik e-ticaret konusundaki beklentilerine değinilmektedir.


Bilgilerinize saygıyla rica olunur.

Reel Sektörün Dönüşümünde E-Ticaret ve E-ihracat Raporu

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol