Sanayi Sicil İşlemleri Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nden alınan 05.01.2022 tarihli yazıda;

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve Sanayi Genel Müdürlüğünün SGM2014/11 tebliği gereğince Sanayi işletmelerinin bir senelik faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren dört ay içinde e-devlet web sayfasında bulunan "Sanayi Sicil İşlemleri" uygulamasını kullanarak elektronik ortamda giriş yapmaları gerekliliğinden bahisle işletmelerin 2021 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerinin girişlerinin yapılması; ayrıca işletmelerin faal durumundayken vermedikleri 2019 ve 2020 yıllarına ait Yıllık İşletme Cetvelleri varsa ivedilikle girişlerinin de yapılması gerektiği ifade edilerek Odamızca üyelerimize Yıllık İşletme Cetvellerinin 30.04.2022 Saat 23:59' a kadar zamanında verilebilmesi için E-posta, SMS, Web Sayfası vb. iletişim araçları ile bilgilendirmelerin yapılması talep edilmiştir.

Saygılarımızla,

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol