Şehir Giriş Çıkış Tedbirleri hk.

İstanbul Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınan 19.5.2020 tarih, 85840981010.07.01E.45486 sayılı yazıda;

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 19.05.2020 tarihli Şehir Giriş Çıkış Tedbirleri konulu emrinde; Bakanlıkları Genelgesi ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına ilimize kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmış/yasaklanmış ve bahse konu kısıtlamanın süresi ilimizde 19.05.2020 Salı günü saat 24.00’a kadar uzatılmış olduğu,

Gelinen noktada 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde büyükşehir statüsündeki 14 ilimiz ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilerek giriş/çıkış kısıtlaması uygulanan 15 ilimizde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda uygulamaya devam edilmesine karar verildiği,

Bakanlık Makamının 03.04.2020 tarihli 6235 sayılı ve 04.04.2020 tarihli 6237 sayılı emirleri ile çizilen çerçevede İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alındığı belirtilmiştir.

1)İlimize kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar geçici olarak durdurulacaktır.

2)İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmaları esastır.

3)Şehir giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik ilgi (a), (b) yazılarımız ekindeki Bakanlığımız Genelgeleri ile belirlenen usul, esas ve istisnalar bu Genelge ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususları bildirilmiştir. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol