Şehirlerarası Toplu Ulaşım Araçlarıyla Yapılacak Seyahatlerde Uyulması Gereken Covid-19 Tedbirleri

Sayın Üyemiz,

T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan 11.09.2020 tarihli yazıda; “İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 11.09.2020 Cuma günü saat 11.00’da Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında olağanüstü toplandığı,

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu, bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’nın 30.05.2020 tarih 8558 sayılı Genelgesi ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğunun getirildiği,

Ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediklerinin, gelen şikayetlerden anlaşıldığı ve aşağıdaki tedbirlerin alınmasının zaruri hale geldiği, İçişleri Bakanlığı’nın 11.09.2020 tarih ve 14811 sayılı Genelgesi çerçevesinde aşağıdaki hususların düzenlendiği” bildirilmektedir.

  1. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacaktır.
  2. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebileceklerdir.
  3. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacaktır.
  4. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecektir.
  5. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara Kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecektir.
  6. Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler İçişleri Bakanlığı’nın 11.09.2020 tarihli ve 87 no.lu kararı çerçevesinde Valilikçe belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır.

“Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması amacıyla, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195.inci maddesi kapsamında gerekli adli idari işlemlerin başlatılması kararlarının alındığı”

ifade edilerek yukarıda zikredilen Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol