SIAL CANADA 2023 9-11 MAYIS 2023 TORONTO, KANADA TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİZASYONU FUAR KONSEPT, PROJE, PROJE GERÇEKLEŞTİRME STANT VE İNŞAAT İHALE DUYURUSU HAKKINDA

Sayın Üyemiz, 

9-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında Kanada’nın Toronto şehrinde düzenlenecek SIAL Canada 2023 Uluslararası Gıda Fuarı Türkiye Milli İştirakinde İTO ve katılımcı firmalara ait stantların şartnamede belirtilen özellikte konsept, proje, stant ve inşaat organizasyonunun gerçekleştirilmesi hizmet alımı işi için ekli Şartnameye göre kapalı zarf usulü ile ihale yapılacaktır. 

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 07 Ekim 2022 saat 16.30’ a kadar Odamız İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir.

Duyurulur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol