SIAL CANADA 2023 Fuarı 9-11 Mayıs 2023

Toronto, Kanada Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Türkiye Milli Standında Sergilenecek Ürünlerin İstanbul – Toronto Havayolu Gidiş Toronto - İstanbul Denizyolu Dönüş Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesi

Sayın Üyemiz,

Odamızca; Kanada’nın Toronto kentinde 9-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek SIAL Canada 2023 Uluslararası Gıda Fuarı Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu’nda yer alacak katılımcı firmalara ve İTO’ya ait fuar malzemelerinin gidiş güzergâhında havayolu ve dönüş güzergâhında denizyolu ile parsiyel taşıma lojistik ve gümrükleme hizmeti işinin temini için ekli şartname doğrultusunda kapalı zarf usulü ile ihale yapacaktır.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini sözleşmedeki usullere uygun olarak kapalı zarf içerisinde en geç 16.12.2022 saat 16.30’a kadar Odamız İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Kayıt bölümüne (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü İstanbul) elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir.

Duyurulur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol