Sınır Geçişleri

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 12.03.2020 tarihli yazıda; Koronavirüs gerekçesi ile İran sınırımızda yer alan Kapıköy geçişi üzerindeki tren trafiğinin ilgili makamlar tarafından askıya alındığı ve konuya ilişkin olarak demiryolu taşımalarının vagon tahsisi yöntemiyle sürdürülmesinin gündeme alındığı bildirilmektedir.

İran varışlı ve İran'dan gelecek boş vagon ve dolu yüklerle ilgili olarak 09.03.2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün koordinasyonu altında Birliğin yanı sıra Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile TİM ve UND yetkililerinin de katılımıyla yapılan toplantı neticesinde, demiryolu ile yapılan taşımalarda insan teması olmadığı için;

  • Kapıköy geçişinin ilk olarak sınırlı sayıda vagon tahsis edilmesi kaydıyla İran yönüne taşımalara açılmasına,
  • İran yönünden Ülkemize gelecek olan boş/dolu vagon taşımalarına ise, tampon bölgede kurulacak olan vagon dezenfektasyon sisteminin devreye alınması ve dezenfekte edilen vagonların en az 4 saat süreyle havalandırılmasını müteakip başlanmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Bu şekilde; koronavirüs nedeniyle kesintiye uğrayan sınır geçişlerimizin bulaşma riskine maruz kalınmaksızın idame ettirilmesinin amaçlandığı belirtilmektedir.

İran varışlı yüklemeler için sınırlı sayıda vagon tahsisine başlanmış olup, vagon tahsis taleplerinin yazılı olarak TCDD A.Ş. Lojistik Dairesine iletileceği ve vagon tahsis işlemlerinin adı geçen Dairenin yazılı onayı üzerine tamamlanacağı ifade edilmektedir.

BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demiryolu hattı üzerinden Orta Asya ülkelerine yapılacak taşımalara ilişkin taleplerin ve vagon tahsisleri için de aynı yöntemin izleneceği belirtilmektedir.

İlk aşamada çabuk bozulabilecek yüklere öncelik tanınarak, yüklemeler bir program dahilinde gerçekleştirilecek olup, aşağıda belirtilen irtibat noktalarından teyit alınmaksızın planlama yapılmaması sevkiyatların doğru yönetilmesi açısından önem arz edeceği ifade edilmektedir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol