"Sipariş Ar-Ge – 2020" Duyurusu Hk.

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

Sayın Üyemiz,

TÜBİTAK tarafından “Sipariş Ar-Ge – 2020” olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. 

Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır. Proje çıktısının “Müşteri Kuruluş” tarafından ticarileştirileceği; Ar-Ge çalışmalarının “Tedarikçi Kuruluş” tarafından gerçekleştirildiği; “Müşteri Kuruluşun”, “Tedarikçi Kuruluşun” Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı; hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerinin desteklenecektir. 

Çağrıya bir “Müşteri Kuruluş” ve en az bir “Tedarikçi Kuruluş” ortak başvuru yapacaktır. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş “Müşteri Kuruluş” olacaktır. “Tedarikçi Kuruluş” KOBİ ölçeğinde olacaktır. Çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. TÜBİTAK tarafından paylaşılan “Çağrı Takvimi’ ise aşağıda belirtilmiş olup başvurular https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden çevrim içi gönderilecektir.

- Çağrının açılış tarihi: 14 Mayıs 2020
- Ön kayıt için son tarih: 17 Ağustos 2020; Saat 17:00
- Başvuruların alınması: 15 Haziran 2020 - 31 Ağustos 2020 (saat 17:00’ye kadar)

Bu çağrı kapsamında, projelerin kabul edilen bütçelerinin toplamı en fazla 30.000.000 TL olacaktır. Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır. Proje: 1. Ürün/süreç geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacaktır. Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek; TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verecektir.

Aşağıda TÜBİTAK tarafından paylaşılan linkler üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Çağrı Duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz.

Çağrı tanıtıcı belgesine buradan ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.


 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol