“Tarihi Miras İstanbul” Prestij Kitabının Baskı Hizmeti Alımı İhalesi

Sayın Üyemiz,

İstanbul Ticaret Odası’nca; “Tarihi Miras İstanbuladlı prestij kitabın baskı hizmeti alımı için kapalı zarf usulü ile ihale düzenlenmektedir.

İhaleye katılmak isteyen İsteklilerin tekliflerini kaşeli ve imzalı dilekçe ekinde, kapalı zarf içerisinde 28 Eylül 2022 günü saat 12.00’ye kadar İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Takip Birimi’ne elden teslim etmeleri gereklidir.

Odamız 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte ve dilediğini vermekte serbesttir. Diğer taraftan ihale konusu işin Basım Şartnamesinde belirtilen yeterliliğe uymayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Ekonomik açıdan fiyat teklifi yanında puanlama ve performans kriterleri de dikkate alınacaktır. Teklif verecek firmalar Odamızın çalışma şartlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar. Odamızın istemesi halinde firmalar yeterlilik ile ilgili bilgi ve belgeleri vermek zorundadırlar.

Duyurulur.

İRTİBAT BİLGİLERİ

İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü

Tel                   : 0212 – 455 63 84
E-mail             : nusret.gursu@ito.org.tr

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol