Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda;

Dört farklı taşımacılık modunda (Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu) ve bu modların entegrasyonuna dayanan kombine taşımacılık hizmetlerinde organizatörlük faaliyetlerinde bulunabileceklerin faaliyet alanını düzenleyen Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği’nin, 27.08.2022 tarih ve 31936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yenilenen Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi almış olan yetki belgesi sahipleri başta olmak üzere ulaştırma sektörüne çeşitli kolaylıklar sağlanmış olduğu,

Yayımlanan Yönetmelik ile;

* Halihazırda TİO Yetki Belgesi bulunan gerçek veya tüzel kişilerin belge sürelerinin 10 yıl uzatıldığı,
* Daha önce TİO Yetki Belgesi almış ancak yenilenememiş belgeler için %50 ücret ile belge yenileme imkânının getirildiği,
* TİO Yetki Belgesi almak isteyenlerde aranan en az 300.000 TL sermayeye sahip olunması şartının en az 150.000 TL sermayeye sahip olma olarak değiştirildiği,
* Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre karayolu Modunda faaliyet gösteren yetki belgesi sahiplerine, indirimli TİO Yetki Belgesi alma imkânı getirildiği,
* Belirtilen indirimlerin 14 Temmuz 2023 tarihine kadar uygulanmasına karar verildiği,

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerden TİO Belgesi almak isteyenlere uygulanacak indirimli ücretler tablosu ekte sunulmuştur. 

Bilgileri saygıyla rica olunur.

Ek: Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği

 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol