T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 20.02.2023 tarihli ve 2023/3 Sayılı Genelgesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü’nden alınan 07.03.2023 tarihli yazıda; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ekli 20.02.2023 tarihli ve 2023/3 sayılı Genelgesinde; "Bakanlığımızın 15.11.2022 tarihli ve 2022/2 sıra sayılı Genelgesi ile; Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı standartları çerçevesinde I. Aşama Belgesinin, turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamı için 31.12.2023 tarihine kadar alınmasının zorunlu olduğu, 01.01.2023 tarihinden sonra, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı I. Aşama Belgesi alınarak doğrudan konaklama tesisi turizm işletmesi belgesi veya basit konaklama turizm işletmesi belgesinden turizm işletmesi belgesine geçiş başvurusu yapılabileceği düzenlenmiştir. Ancak, Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamı için 31.12.2023 tarihine kadar, Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama Belgesinin alınması zorunlu olduğundan, süre kısıtı nedeniyle herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi ve sertifika işlemlerinin son günlere yığılmasının önlenmesini teminen: Bakanlığa yapılan, turizm yatırımı belgesinden turizm işletmesi belgesine veya kısmi turizm işletmesi belgesine geçiş işlemleri ile turizm işletmesi belgeli veya kısmi turizm işletmesi belgeli tesisler için belge değişikliği gerektiren her türlü işlemde ve bu Genelgenin yürürlüğe girmesinden önce denetime alınan ve belge düzenlenmesi ile sonuçlanan işlemlerde, belgelendirme işlemlerinin tamamlanabilmesi için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web sayfasında (https://tga.gov.tr) belirtilen koşullarda ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla düzenlenmiş Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı I. Aşama Belgesinin Bakanlığa ibraz edilmesi zorunludur.” ifade edildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, anılan Bakanlığın 20.02.2023 tarihli ve 2023/3 sayılı Genelgesinin Üyelerimize duyurulması ve Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı I. Aşama Belgesini gecikmeksizin vaktinde almaları konusunda ilgili üye tesislerimize bilgi verilmesi hususu talep edilmiştir.

Bilgilerinize saygıyla suunulur.

 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol