T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Yetki Belgesi Temini Kapsamında Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından iletilen 31.05.2024 tarihli ve 5514 sayılı yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından Birliklerine Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliğine istinaden yazı iletildiği, bahis konusu yazıda

14 Mayıs 2024 tarihli ve 32546 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 14 Mayıs 2024 tarihinden önce taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, gerçek kişi işletmeleri için işletme sahibi, tüzel kişi işletmeleri ve şubeler için ise MERSİS’e kayıtlı yetkili temsilci tarafından, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartının aranmayacağı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, bahis konusu Yönetmelikte 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan değişikliğe istinaden, ilan platformlarına; ilanı yayımlamadan önce ilana konu taşınmazın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğinin doğrulanması yükümlülüğü getirildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu yetki doğrulamasının Bakanlığımızca oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yapılmasına ilişkin çalışmalarımız hızla devam ettiği, yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin, hem EİDS yetki doğrulaması uygulamasının devreye alınması sonrasında ilan verirken herhangi bir sorun yaşamamaları hem de idari yaptırıma maruz kalmamaları adına bahse konu mevzuat değişikliği ile getirilen mesleki deneyim şartına ilişkin istisnai düzenlemeden faydalanarak ivedilikle yetki belgesi almalarının önem teşkil ettiği dile getirilmektedir.

Bu kapsamda, taşınmaz ticaretiyle ilgilenen tüm üyelerimizin, bahis konusu yazıda belirtilen hususlardan bilgi edinmesi rica olunur.

Saygılarımızla.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol