Ticari Yük Araçlarının Kayıt Altına Alınmasına Dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yazısı Hakkında

Sayın Üyemiz,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Dairesi Başkanlığı Lojistik Yönetimi ve Terminaller Şube Müdürlüğü’nden alınan yazıda;
 

 • 15.06.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 18. maddesinin 1. bendinin (d) fıkrasında; “mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini tespit etmek, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle yetkilidir.” denilmekte olduğu, 
   
 • ​17.10.2019 tarih ve 570 sayılı İBB Meclis Kararı ile kurulan “Lojistik Yönetimi ve Terminaller Şube Müdürlüğü”nün 21.02.2020 tarihinde fiilen çalışmaya başlamış olduğu, 
   
 • Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 20. bendinde, “mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalıştırılacak yük taşıtlarının çalışma şekli, saati, süresi ve şartlarını belirlemek, bu taşıtların teknik özelliklerini çalıştırabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek,” diye ifade edilmiş olduğu, 
   
 • 14.07.2016 tarih ve 2016/4-14 sayılı UKOME kararı ve Karayolu Yük Taşıma Yönergesi’nin revize edildiği, 26.06.2020 tarih ve 2020/2-3.B sayılı UKOME kararı ile revize edilen Karayolu Yük Taşıma Yönergesi kapsamında İstanbul genelinde faaliyet gösteren tüm kamyon, kamyonet ve özel yük taşımacılığı yapan ağır tonajlı araçların yol güvenliğinin sağlanması ve lojistik faaliyetlerinin trafik sirkülasyonunu olumsuz etkilememesi adına Müdürlükleri’nden Güzergâh Kullanım İzin Belgesi almasının zorunlu olduğu

  hususlarından bahisle, sözkonusu ticari taşımacılık yapan tüm araçların kayıt altına alınarak lojistik faaliyetlerin bir sistem dâhilinde çalışması ve alt yapısının oluşturulması adına, Odamız’a kayıtlı üyelerin ivedi olarak ekte yer alan belgeler ile Müdürlüklerinden Güzergâh Kullanım İzin Belgesi almaları talep edilmektedir.

  Bilgileri saygıyla rica olunur. 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol