TIR İşleri Hakkında

Sayın Üyemiz, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; 1975 TIR Sözleşmesi hükümlerinin ülkemizde uygulanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda TIR Sistemine kabul edilmek üzere başvuru yapan adayların tüm iş ve işlemleri Birlikçe hazırlanan otomasyon sistemi üzerinden yürütülmekte olduğu ve adayın başvurusunun elektronik imza yöntemiyle alınabildiği bildirilmektedir.

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ayrıca, TIR Karnesi Hamilleri ile Odalarımız ve Birlik arasında TIR Sözleşmesi Uygulama Esaslarına bağlı olarak yürütülen; süre uzatımı, kayıp işlemi, ortak/adres/unvan değişikliği, teminat alma, teminat iade talep etme, teminat değişikliği, teminat indirimi, TIR karnesi alma/ iade etme yetkili değişikliği ve TIR Sisteminden çıkma talepleri v.b. gibi tüm TIR Karnesi iş ve işlemlerinin TIR Kabul Sistemi üzerinden yürütülmeye başlanması konusunda gerekli elektronik altyapının tamamlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu uygulamaya TIR Karnesi Hamilleri https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresinden ulaşılabilmekte ve başvurularını bu sistem üzerinden Odalarımıza ve Birliğimize iletilebileceği ifade edilmektedir. Anılan uygulama üzerinden Odalarımız kendilerine gelen talepleri https://tobbtiryonetim.tobb.org.tr/Giriş sayfasında yer alan uygulama üzerinden inceleyebilecek, uygun olmayan taleplerin düzeltilebilmesi iş ve işlemlerini yine aynı uygulama üzerinden gerçekleştirecek olup, uygun gördükleri taleplerin Birliğe iletileceği belirtilmektedir.

TIR Kabul Sisteminin uygulamaya başlandığı 01.01.2019 tarihinden itibaren elektronik sistem üzerinden başvuru yapan karne hamillerinin (Kütük Numarası: 3293 ve sonrası) işlemlerini sisteme girişleri sırasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak yürütebilecekleri ifade edilmektedir. 01.01.2019 tarihinden önce TIR Sistemine kabul edilen Karne Hamillerinin otomasyon sistemine giriş yapabilmeleri için yetkilendirilmelerine ihtiyaç duyulmakta olup; bu durumda olan Karne Hamillerinin öncelikle çağrı merkezimiz üzerinden (444 95 59) firması için bir yetkilendirme talebinde bulunmaları, yapılan bu talebin Birlik yetkililerince incelenecek ve uygun bulunur ise yetkilendirmeye ilişkin sonucun Karne Hamili tarafından beyan edilen e-posta adresine iletileceği bildirilmektedir.

Birlikten uygunluk alan TIR Karnesi Hamilleri otomasyon sistemine https://tobbtir.tobb.org.tr/Portal/AnaSayfa adresinden giriş yaparak, sistem üzerinden firmalarına ilişkin olarak güncel tüm bilgi ve belgelerini yenileyerek  sistem üzerinden incelenmek üzere elektronik imza yöntemiyle tarafımıza iletebilecekleri ifade edilmektedir.

Uygulamada yapılan değişiklikle beraber otomasyon sistemi üzerinden kayıp edildiği beyan edilen TIR Karnelerine ilişkin olarak alınan kayıp işlemi ücretleri Oda payı dahil Birlikçe tahsil edilecek olup, ay içinde tahsil edilen kayıp işlemi Oda paylarının takip eden ay içerisinde Oda hesaplarına gönderileceği bildirilmektedir.

Hazırlanan sistemin sağlıklı şekilde işletilebilmesi, sistemde öngörülemeyen hataların giderilebilmesi ve Karne hamillerinin gereksiz zaman kayıplarıyla karşı karşıya kalmaması adına sistemin başlangıç tarihinin 01.07.2023 olarak belirlendiği belirtilmekte olup, anılan tarih itibariyle tam zamanlı olarak faaliyet gösterecek olan sistem dışında faks, e-posta vb. yollar ile taleplerin karşılanmayacağı ve bu tarihe kadar kayıp işlemlerinin tamamlatılmasının gerekli olduğu ve bu tarihten itibaren kayıt ve bilgi güncelleme işlemlerini tamamlayamayan  Karne Hamillerine TIR Karnesi verme işlemlerinin, firmanın kayıt işlemlerini tamamlayana kadar, askıya alınacağının bilinmesi vurgulanmakta olup, konunun Odamız üyesi firmalara duyurulması istenmektedir. 

Saygılarımızla 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol