TOBB MEYBEM Akredite Duyurusu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamız’a iletilen 03.04.2024 tarihli yazıda;

Birlikleri iştiraklerinden TOBB MEYBEM A.Ş. tarafından gönderilen ve yazıları ekinde sunulan yazıya atıfta bulunularak;  MEYBEM'in ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere yetkilendirildiği ve bu yetkilendirme kapsamında sınav ve belgelendirme faaliyetlerine devam ettiği ifade edilmektedir.

Bahsi geçen İştirakin, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüme uyum kapsamında 2023 yılı son çeyreğinde atık ve geri dönüşüm alanında kapsam genişlettiği de ifade edilerek; şirketin 81 ilde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilmektedir.

Yazıları devamında,  Oda ve Borsalar ile firmalardan gelen talepler doğrultusunda; İştiraklerinin TS EN ISO 14064-1 standardı kapsamında gönüllü alanda (organizasyon düzeyinde) beyan edilen sera gazı emisyonlarının doğrulanması alanında akredite olduğu ve doğrulama faaliyetlerine başladığı bildirilmektedir.

Bu itibarla, sürece dair bilgi almak isteyen Üyelerimizin MEYBEM Kalite Yönetim Temsilcisi ve Sera Gazı Doğrulayıcısı Yeşim Özgen (e-posta adresi: yozgen@meybem.com.tr ; telefon numarası : 0312 218 26 38)  ile irtibata geçebilecekleri belirtilmektedir.

Bilgi edinilmesi saygıyla rica olunur.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol