Turizm Belgesi Başvuruları

Sayın Üyemiz,

T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü’nden alınan 03.07.2020 tarihli yazısında;

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin “Dijital Türkiye” projesi kapsamında 01.06.2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelikéin 9 uncu maddesinin ilk fıkrasında belirtilen “Belgelendirmeye ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılır” hükmü uyarınca Bakanlıklarınca https://www.turkiye.gov.tr/kultur-turizm-isletmesi-belgesi-ve-turizmyatirimi-belgesi-islemleri-4850 adresli e-Devlet hizmeti üzerinden alındığı ifade edilmektedir.

Söz konusu hizmet üzerinde yapılan başvuruların takibinin de sağlanabildiği belirtilmektedir. Başvuruların e-Devlet hizmeti üzerinde nasıl yapılacağı ve yapılan başvuruların nasıl takip edileceğine ilişkin yardım dokümanının ekte yer aldığı ve Bakanlıkları internet sitesindeki https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html sayfasına da aynı bilgilendirmenin eklendiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol