Türkiye-Umman Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi (KEK) 11. Dönem Toplantısı Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gönderilen yazıda, Türkiye-Umman Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi (KEK) 11. Dönem Toplantısının 17-18 Ekim 2022 tarihlerinde düzenleneceğini belirtilmiştir.

Bu çerçevede, toplantıda bahsedilmek üzere, Umman ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik iş birliği imkânları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler ve özellikle ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüme ilişkin önerilerinizi en geç 27 Eylül 2022 Salı gününe kadar Odamıza göndermeniz hususu saygıyla rica olunur.

Bilgi ve İletişim İçin: Tel: (212) 455 64 10
E-posta: uluslararasi@ito.org.tr

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol