Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında

Sayın Üyemiz;

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 23.6.2020 tarihli 2020/482 sayılı Kurul Kararı doğrultusunda;

  • Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30.09.2020 tarihine,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.03.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen süre 31.03.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bilgilerinize sunulur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol