Yapı Sahipleri ile Yapı Denetim Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Deneyim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 09.03.2023 tarihli yazısında; 9 Mart 2023 tarihli ve 32127 sayılı Resmi Gazete’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yapı Sahipleri ile Yapı Denetim Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Deneyim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in yayınlandığı belirtilmiş olup, İlgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230309-3.htm internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla rica olunur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol