Yeni Hizmet İhracatı Destek Programı

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı bünyesinde 2021 yılının Temmuz ayında, münhasıran hizmet ticareti konusunda yetkili “Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü” kurulmuştur.


Genel Müdürlüğün kurulmasını müteakip Bakanlık tarafından hizmet ihracatına yönelik olarak 2012 yılından itibaren uygulanmakta olan devlet yardımı programları; hizmet sektörlerindeki ulusal ve uluslararası gelişmeler, sektörel talepler, geçmiş dönem uygulama tecrübeleri ve ülkemizin hizmet ihracatı hedefleri doğrultusunda gözden geçirilmiş ve güncel gelişmelere uyum sağlayan, kapsamlı, yenilikçi ve esnek bir Hizmet İhracatı Destek Program Paketi oluşturulmuştur.

Bu çerçevede aşağıda yer verilen kararlar, 20.4.2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak hizmet ihracatçılarının yararlanmasına sunulmuştur.

  • 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları Programı) Hakkında Karar,
  • 5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar,
  • 5449 sayılı Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar.

Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren markaların gerek küresel gerekse bölgesel anlamda bilinirlik kazanarak markalaşma süreçlerini dış pazarlara da taşımalarını sağlamak üzere yürütülen “2564 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar”da değişiklik yapılmasını öngören 5468 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ise 21.4.2022 tarihli ve 31816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu değişiklikler kapsamında, küresel gelişmeler ve sektörel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Marka/TURQUALITY®Destek Programları için yeni destek unsurları oluşturulup uygulamada etkinlik sağlayacak tedbirlere yer verilmiştir.

Bahsi geçen Destek Program Paketini oluşturan Kararlar ile söz konusu Kararların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren Genelgelere, destek başvuru belgelerine, formlarına ve sektörel bazlı özet destek tablolarına, Ticaret Bakanlığının internet sayfasından “https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti/destek-mevzuati” adresinden ulaşılması mümkündür.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol