Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğunda Tarihin Uzatılması Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 14.06.2022 tarihinde “Eski Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara Geçiş Zorunluluğuna Yönelik Süre Uzatımına İlişkin Duyuru” yayımlanmıştır. Bahis konusu Duyuru metninde;

“Bilindiği üzere Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile Başkanlığımız, Tebliğde belirlenen süreleri ynokc.gib.gov.tr adresinde ilan ederek uzatmaya yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda söz konusu Genel Tebliğin;

- 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan 30/6/2022 tarihinin, 

- 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan ve 29/12/2021 tarihinde ynokc.gib.gov.tr adresinde yapılan duyuru ile 30/6/2022 tarihine uzatılan tarihlerin,

30/9/2022 tarihine uzatılması uygun bulunmuştur.”

şeklinde yer almaktadır.

Bu itibarla; söz konusu yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlara geçiş zorunluluğunun 30.09.2022 tarihine uzatımından bilgi edinilmesi rica olunur.

Saygılarımızla,

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol