Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Özel Hüküm Uygulama Talimatı-2022) Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 19.07.2022 tarihli yazı ile; Birliklerine T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen "TGK-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Özel Hüküm Uygulama Talimatı-2022)" konulu yazı Odamıza iletilmiştir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün anılan yazısında; Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği’nin (R.G:17/09/2017–30183), 6 ncı maddesinde yer alan; "Yurt içinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullarına göre sterol kompozisyonu ile ultraviyole ışığında özgül soğurma kriterlerinde oluşabilecek değişiklikler Zeytinyağı Komisyonu tarafından belirlenir. Özel hükümler ithalatta uygulanmaz."  hükmü ve Ek-1’inin 4 No’lu dip notunda yer alan  "Yurtiçinde üretilen zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullara göre özelliklerinde oluşabilecek değişiklikler, Zeytinyağı Komisyonu tarafından zeytin üretim bölgelerinden gelen izleme çalışmalarının değerlendirilmesiyle belirlenir." hükmü gereğince zeytinyağında yukarıda bahsedilen koşullara bağlı olarak gelişen değişimler için Tebliğ hükümlerinden  farklı  olarak,  üretim  sezonunda  yaşanan  sorunların  çözümüne  yönelik  geçici düzenlemeler yapılabildiği bildirilmektedir.

Zeytinyağı değerlerinin 2021/2022 dönemi için Tebliğ değerlerinden sapma göstermesi nedeniyle, Tebliğde yer alan özel hükmün uygulanması yönünde taleplerin Bakanlıklarına iletildiği ifade edilmektedir. Buna istinaden konunun,  yukarıda bahsedilen hüküm çerçevesinde Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu’nun 20.06.2022 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında değerlendirildiği belirtilmektedir. 

Bu kapsamda;  Uluslararası Zeytin Konseyi Standardı’na rafine ve riviera zeytinyağlarında oluşan sapmalar için eklenen karar ağacı sisteminin değerlendirildiği ve iklimsel nedenlerle oluşabilen bu tür sapmalar için kalıcı çözüm olması adına, benzer bir uygulamanın ulusal mevzuatımıza da yansıtılması için çalışma yapılmasının karara bağlandığı ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, bu çalışmalar tamamlanana kadar; 2021/2022 döneminde üretilen rafine ve riviera zeytinyağları için "delta-7-stigmastenol" değerinin "en fazla %0,8" olarak uygulanmasına, diğer tüm parametrelerin Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği’nde yer alan değerlere uygun olmasına karar verildiği açıklanmaktadır. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği gereğince zeytinyağının etiketinde üretim tarihinin yazılmasının zorunlu olmaması nedeniyle bu değerin, tavsiye edilen tüketim tarihi 31/12/2024'e kadar olan ürünler için uygulanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol