Bütün yollar ihracatla büyümeye

İstanbul Ticaret Odası, 2020 yılı iş programını ekonomide büyümeyi güçlendirecek şekilde hazırladı. Oda, ihracata dayalı büyüme için farklı bileşenlerle bütünsel bir dış ticaret stratejisi uygulayacak. Bu kapsamda fuar katılımından Gate of Business programına kadar farklı projeler uygulanacak.

Bütün yollar ihracatla büyümeye

HABER: MÜGE BİBER

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 2020 yılı iş programı, Oda Meclisi’nde kabul edildi. İTO, 2020 iş programını ekonomide büyümeyi güçlendirecek şekilde ve ihracata bütünsel destek misyonuyla hazırladı. İTO, iş programıyla hiç ihracat yapmayanı ‘ilk adım programı’ ile ihracatçı kervanına katmayı, ihracat yapan üyelerin ise pazarını geliştirmeye ve  derinleştirmeye yönelik  stratejilerini uygulamayı hedefliyor. İTO, 2020’de ekonomiye global nefes verecek, girişimcilere ihracat penceresi açacak faaliyetleri sayısal olarak artırmaya ve nitelik olarak derinleştir-meye devam edecek.

İHRACATIN İTİCİ GÜÇLERİ

İstanbul Ticaret Odası, 2020’de de üyelerine yönelik eğitim, danışmanlık hizmetleri ve seminerler ile yurtdışı fuarları organize edecek. Hedef pazarlara yönelik projeler geliştiren İTO, özellikle Ticaret Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştiril-

mesinin Desteklenmesi (UR-GE) ve Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Desteği Projesi (HİSER) kapsamında yeni projeleri üyelerine sunacak.

Öte yandan; hedef ülkelerdeki ithalatçı firmaların yetkililerini İstanbul’da, Türk alıcı firmalarla buluşturmak amacıyla ‘Gate of Business’ (İş Kapısı) çalışmasına da devam edilecek. Bunların yanı sıra üyelerin yeni pazarlara açılmaları için 2005’ten beri yürütülen İhracata İlk Adım Programı (İİAP) kadın girişimcilere özel kontenjanla devam edecek. 

TUNA VE AKDENİZ HAVZASINDA İŞ GELİŞTİRME

Almanya’dan Romanya’ya kadar uzanan Tuna havzasında refah seviyesinin yükseltilmesi, bölgedeki ekonomik ve ticari entegrasyonun sağlanması amacıyla 2010’da kurulan Tuna Ticaret Odaları Birliği’nde (DCCA), İstanbul Ticaret Odası da artık söz sahibi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç’in, Tuna Ticaret Odaları Birliği’nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçilmesi ile birlikte 2020’de gerçekleşecek Genel Kurul organizasyonuna İTO ev sahipliği yapacak. Bunun yanı sıra İTO, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) ile Avrupa Metropolitan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (AEMC) üyeliğine de devam ediyor.

İŞTE İHRACATI ARTIRACAK 6 ADIM

GATE OF BUSINESS

İTO, hedef ülkelerdeki ithalatçı firmaların yetkililerini İstanbul’da, Türk alıcı firmalarla buluşturmak amacıyla ‘Gate of Business’

(İş Kapısı) temasıyla bir çalışma başlattı. İTO, 2019’da farklı ülkelerden 50 heyeti İstanbul’da ağırlarken, yurtdışına ise 49 heyet götürdü. Gate of Business kapsamında İTO, özellikle tekstil sektörüne yönelik 600 alıcıyı İstanbul’a getirdi. Bu kapsamda farklı sektörler için ise yüzlerce B2B görüşmeler yaptı.

KADIN GİRİŞİMCİYE ÖNCELİK

İTO’nun, KOBİ’lerin ihracatçı olmaları ve yeni pazarlara açılmaları amacıyla 2005’te başlattığı İhracata İlk Adım Programı’ndan bugüne kadar 266 firma yararlandı. Program ile hiç ihracat yapmamış ya da düzensiz olarak ihracat yapmış firmalar, düzenli ihracat

yapar hale getirildi. Ocak 2020’de yeni etabı başlayacak olan programda hedef, kadın girişimcilerin yer alacağı bir profil oluşturmak. İhracata İlk Adım Programı’nın son etabında kadın girişimcilere ‘pozitif ayrımcılık’ uygulandı. Buna göre 20 firmadan 5’inin, İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu’na üye girişimciler arasından seçilmesi kararlaştırıldı.

UR-GE’DE YENİ SEKTÖRLER

İTO, aynı ya da benzer iş kolunda faaliyet gösteren, coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde olan üretici firmaların, yan sanayi firmalarının, hizmet tedarikçilerinin ve kurumların (üniversiteler, kalkınma ajansları, odalar ve sektör dernekleri gibi) bir araya geldiği çalışma modeli olan UR-GE Projelerine de yeni yılda devam edecek. UR-GE Projeleri kapsamında iç giyim ve ayakkabı sektörlerine yönelik projeler devam ederken, hazır giyim ve dokuma, baklava, pasta ve şekerli mamuller sektörlerine yönelik çalışmalar da yürütülecek.

SANAYİCİ EŞLEŞTİRME PROGRAMI

Ulusal ve uluslararası eşleştirme faaliyetleri kapsamında İTO, üyelerinin ve sanayicilerin ilgi gösterdiği, yurtiçinde düzenlenen WIN, Automechanika, Metal Expo ve SAHA Expo gibi sanayi ya da yan sanayi fuarlarına ziyaret gerçekleştirerek ana ve yan sanayicilere erişim sağlanmasını hedefliyor.

TEDARİKÇİ GÜNLERİ

Türk Yan Sanayi Borsası, yerli ve yabancı ana sanayici satın almacıların imalatçı yan sanayicilerle teknik talep kapsamında eşleştirilmesini ve yüz yüze görüştürülmesini sağlıyor. Müşteri portföylerinin geliştirilmesini amaçlayan programla firmaların faaliyetlerinin yurtiçinde ve yurtdışında tanıtılması için ihtiyaçları doğrultusunda yeni talep oluşturmak üzere hedef ülkeler belirleniyor. 2020’de de bu faaliyetlerine devam edecek olan TYSB, yerli ve yabancı ana sanayicilerin doğrudan satın alma departmanlarına yönelik teknik talep eşleştirme organizasyonları düzenleyecek.

DAHA FAZLA FUARA KATILIM

İstanbul Ticaret Odası, yeni yılda da üyelerini uluslararası fuarlara götürmeye devam edecek. Son 1 yılda 3 kıtada 14 farklı ülkede organize edilen 34 fuara 965 firmanın katılımı sağlandı ve Türkiye milli iştiraki gerçekleştirildi. İTO, bu yıl da 14 ülkede 37 fuara katılmayı planlıyor.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol