Aidat İşlemleri

Aidat İşlemleri

5174 Sayılı Kanun gereğince, İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilir.

Aidat :

İTO üyeleri  kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına  göre derecelendirilir ve ilgili tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk ettirilir.

2024 Yılında Uygulanan Aidat Tarifesi
 
DERECELER SERMAYE VE ÖZ VARLIK AİDAT (TL)
Fevkalade 1.000.001    ve Yukarısı    3.000 ₺   
1 250.001    1.000.000    2.800 ₺   
2 25.001    250.000    2.300 ₺   
3 1.001    25.000    2.200 ₺   
4 1    1.000    2.100 ₺   
Y Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri 2.000 ₺   


* Kayıt ücreti alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz.

Munzam Aidat
 

Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisi’ne ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı,Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen Ticari Bilanço karı üzerinden %0.5  (binde 5) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler.

Not:Odalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi hükmü çerçevesinde Vergi Dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve Vergi Dairesi’nden de sağlanamaması halinde Yıllık aidat tavanının 3 katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

Munzam aidat tahakkuklarını yaptıracak firmalar, beyanname suretini veya yıllık bilançolarını İstanbul Ticaret Odası’na elden, faksla ya da e-posta adresine yollayarak bildirebilirler.

Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait Ticari Kazanç X %0,5 (Binde beş)

Munzam aidat tavanı, uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının on katıdır.  2024 Yılı Brüt Asgari Ücret Tutarı  20.025,00 TL

Bu tavan 

2024 yılında 200.025,00 TL olup;

2023 yılında 100.080,00 TL

2022 yılında 50.040 TL

2021 yılında 35.775 TL

2020 yılında 29.430 TL

2019 yılında 25.584 TL olarak uygulanmaktadır.
 

Ödeme Yapılacak Yerler :

İTO Merkez Binası ile İnternet Sitemiz Online İşlemler Borç Sorgulama/Ödeme linkinden ve tüm Bölge Temsilciliklerinden tahsilat yapıldığı gibi,

Yapı Kredi Bankası'nın tüm şubelerinden Sicil Numarası ile masraf ödemeden veya Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank, Garanti Bankası, KuveytTürk, Denizbank, Teb, Albaraka Türk ve Şekerbank’ın İnternet Şubeleri Ödemeler menüsü kullanılarak borçlar yatırılabilir.

Aşağıdaki bankalara EFT/Havale veya veznelerine yapılacak  ödemelerde  ''TİCARET SİCİL NUMARASI ve ÜNVAN'''ın beraber yazılması gerekmektedir.
 
BANKA IBAN
Garanti BBVA TR87 0006 2001 6750 0001 2997 95
T.İş Bankası  TR22 0006 4000 0011 0004 1578 09
Yapı Kredi Bankası TR29 0006 7010 0000 0060 6147 79
T.Halk Bankası TR77 0001 2009 1420 0012 0000 15
T.Vakıflar Bankası TR46 0001 5001 5800 7287 9858 62
T.C. Ziraat Bankası TR30 0001 0009 0138 1954 0751 47
Akbank TR62 0004 6008 3588 8000 0386 57
Denizbank TR51 0013 4000 0009 0730 0000 99
Şekerbank TR42 0005 9017 6051 0017 6503 95
QNB Finansbank TR24 0011 1000 0000 0011 1703 05
T. Ekonomi Bankası TR19 0003 2000 0290 0000 9300 52
Kuveyt Türk TR65 0020 5000 0122 5025 0000 01
Vakıf Katılım Bankası TR20 0021 0000 0000 4052 2000 01
Albaraka Türk TR76 0020 3000 0015 4054 0000 08


Para Cezası ve İcra Takibi

Zamanında ödeme yapmayan İTO üyelerine 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu’nda belirlenen ve şu an itibariyle aylık % 3,5  oranında gecikme zammı uygulanır. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Geçmiş yıllara ait ödenmeyen borçlar için İCRA takibi yapılır.

İrtibat Bilgileri
 
İcra Takibi:

Hukuk İşleri Müdürlüğü

 
Telefon:
0212 455 48 64 / 0212 455 48 65

Aidat İşlemleri:

Telefon:
0212 455 62 48

Faks:
0212 520 10 25 / 0212 455 62 67

maliisler@ito.org.tr 
Derece ve Değişikliği:

Telefon:

0212 455 48 84 / 0212 455 63 07

uyesicil@ito.org.tr
İTO Merkez Binası

Bölge Temsilcilikleri

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol