İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM)

İstanbul Ticaret Odası, tahkim ve arabuluculuk yoluyla ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesini teşvik etmekte, tahkim ve arabuluculuğun geliştirilmesi bakımından etkin bir rol oynamaktadır.  

İstanbul Ticaret Odası 1979 yılından beri sunduğu tahkim hizmetini, uluslararası uygulamalara ve yabancı ülkelerdeki emsallerine uygun olarak verebilmek için tahkim merkezi İTOTAM kurulmuştur.


İTOTAM;

- Uluslararası uygulamalara uygun olarak tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunmaktadır.

- Ticari uyuşmazlıkları, tahkim yoluyla hızlı ve etkin bir şekilde çözümlemektedir.

- Alanında uzman ve tanınmış hakemlerce tahkim yargılamalarının hızlı ve etkin çözümüne hizmet etmektedir.

- İhtiyari ve zorunlu arabuluculu hizmeti sunmaktadır.

- Tahkim, arabuluculuk ve diğer alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine ve tanıtılmasına hizmet etmektedir.

- Ulusal ve uluslararası tahkim ve arabuluculuk alanındaki  gelişmeleri takip etmekte, ilgili ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlere katılarak ilgili kesimleri bu alanlardaki son gelişmeler hakkında bilgilendirmektedir.

- Yabancı tahkim ve arabuluculuk merkezleriyle iş birlikleri geliştirerek bu alanlarda projeler gerçekleştirmektedir.

- “İstanbul Tahkim Günleri” kapsamında tahkim ve arabuluculuk hakkında ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemektedir.
 

https://www.itotam.com

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol