Hangi Ülke'ye Ne Düzenlenir?

Hangi Ülkeye Ne Düzenlenir?

A.TR Dolaşım Belgesi Düzenlenen Ülkeler

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hırvatistan
 • Hollanda
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İtalya
 • Kıbrıs
 • Kuzey İrlanda
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Macaristan
 • Malta
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • Yunanistan

EUR.1/ EUR-MED Dolaşım Sertifikası Düzenlenen Ülkeler

PAAMK SİSTEMİ KAPSAMI ÜLKELER

 • AB ( İşlenmemiş Tarım ve AKÇT Ürünleri için )
 • FAS
 • İSRAİL
 • MISIR
 • TUNUS

PAAMK BÖLGESEL KONVANSİYONA TARAF ÜLKELER

 • ARNAVUTLUK
 • EFTA (İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç)
 • FAROE ADALARI
 • FİLİSTİN
 • GÜRCİSTAN
 • KARADAĞ
 • KUZEY MAKEDONYA
 • MOLDOVA
 • SIRBİSTAN

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONU KAPSAMI ÜLKELER

 • BOSNA-HERSEK
 • KOSOVA

DİĞER STA ANLAŞMALARINA GÖRE EUR.1 DÜZENLENEN ÜLKELER

 • MORİTYUS
 • ŞİLİ
 • BOLİVARCI VENEZUELA CUMHURİYETİ
 • ÖZBEKİSTAN

NOT: AB ( İşlenmemiş Tarım ve AKÇT Ürünleri İçin ) FAS, İSRAİL, MISIR, TUNUS, EFTA (İsviçre, İzlanda, Liechtenstein, Norveç) ÜLKELERİNE YAPILACAK İHRACATLARDA EUR.1 VEYA EUR-MED DÜZENLENEBİLİR. YUKARIDA SAYILAN DİĞER ÜLKELER İÇİN SADECE EUR.1 DÜZENLENMEKTEDİR.

Menşe İspat Belgesi Düzenlenen Ülkeler

İran Menşe İspat Belgesi

Malezya Menşe Belgesi

TR-AZ Formu Menşe İspat Belgesi (Azerbaycan)

D-8 Menşe İspat Belgesi

 

 • Bangladeş Halk Cumhuriyeti
 • Endonezya
 • İran
 • Malezya
 • Nijerya
 • Pakistan  

TPS-OIC Menşe İspat Belgesi

 • Bangladeş Halk Cumhuriyeti
 • Fas Krallığı
 • İran İslam Cumhuriyeti
 • Malezya
 • Pakistan İslam Cumhuriyeti
 • Ürdün Haşimi Krallığı

TUR-PAK Menşe İspat Belgesi

 • Pakistan İslam Cumhuriyeti

TR-UAE Menşe Belgesi

 • Birleşik Arap Emirlikleri

Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Düzenlenen Ülkeler

                  

 • AVUSTRALYA                     
 • JAPONYA                                                
 • YENİ ZELANDA

Yukarıda yazılı ülklerden Yeni Zelanda için resmi onay istenmediğinden, belge sadece ihracatçı firmanın ıslak kaşe ve imzası ile yurt dışı edilebilir. 

Menşe Şahadetnamesi Düzenlenen Ülkeler

EUR.1 / EUR-MED veya Menşe İspat Belgesi düzenlenen ülkeler hariç, tüm dünya ülkeleri için Menşe Şahadetnamesi düzenlenebilir. İhracatçı firmanın EUR.1 / EUR-MED veya Menşe İspat Belgesi düzenlenen ülkelerden birine Menşe Şahadetnamesi düzenlemek istemesi durumunda,

Menşe Şahadetnamesi ekinde sözkonusu ihracatla alakalı olarak EUR.1 / EUR-MED veya Menşe İspat Belgesi düzenlenmeyeceğine dair, firmanın antetli kağıdına ıslak kaşeli ve imzalı bir taahhüt yazısı ve kapanmış Gümrük Çıkış Beyannamesi onay esnasında ibraz edilmelidir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol