Tahkim ve Arabuluculuk Hizmetleri

Tahkim ve Arabuluculuk Hizmetleri


İTOTAM TAHKİM HİZMETİ

İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM), İstanbul Ticaret Odası bünyesinde İTOTAM Tahkim ve Arabuluculuk Kurallarının uygulandığı bağımsız bir tahkim ve arabuluculuk merkezidir. İTOTAM Tahkim Kuralları 2014 yılında hazırlanmıştır. İlerleyen yıllarda Tahkim Kuralları tahkim alanında güncel gelişmeler dikkate alınarak güncellenmiştir. Hâlihazırdaki Kurallar 2017 Tahkim Kurallarıdır.

İTOTAM tahkimine ticari uyuşmazlıkların çözümü için başvurulur. Tahkime başvuracak taraflar, hazırladıkları sözleşmeye, bir uyuşmazlık çıktığı takdirde bu uyuşmazlığın İTOTAM tahkim kurallarına göre çözülebileceğini kararlaştırmış iseler, uyuşmazlık İTOTAM tahkim kurallarına göre çözülecektir. Sözleşmede bu tür bir hüküm yoksa taraflar uyuşmazlık çıktıktan sonra da İTOTAM tahkimine başvurarak, uyuşmazlığın tahkim yolu ile çözümlenmesinin sağlayabilirler.  

İTOTAM Tahkim kurallarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Örnek Tahkim Şartı

İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili olan ya da bu sözleşmenin ihlali, feshi veya geçersizliğine ilişkin bulunan her türlü uyuşmazlık veya istem İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözülecektir.

Tahkimle ilgili her türlü sorunuz için İTOTAM ile iletişime geçebilirsiniz.

(90) - 212 455 46 63   
        - 212 455 48 61
 İTOTAM ARABULUCULUK HİZMETİ

Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların dostane yollarla çözümlenmesini sağlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yoludur. Arabuluculuk Kuralları tarafların aralarındaki uyuşmazlıkları devlet mahkemeleri veya tahkimden önce dostane yollarla etkili bir şekilde çözüme kavuşturmalarını sağlar. Böylelikle taraflar daha kısa sürede, çok daha az masrafla aralarındaki uyuşmazlıkları uzlaşarak çözümleyebileceklerdir.

İTOTAM arabuluculuk hizmetinden faydalanacak taraflar, aralarında İTOTAM Arabuluculuk Kurallarına atıf yapan bir arabuluculuk sözleşmesi yapabilecekleri gibi, arabuluculuk sözleşmesi mevcut olmasa bile, arabuluculuk talebini Sekreterliğe ulaştırmak ve başvuru ücretini yatırmak suretiyle Merkez nezdinde arabuluculuk sürecini başlatabileceklerdir. İTOTAM Arabuluculuk Kuralları İTO Meclisi'nin 12.01.2017 tarihli kararıyla yürürlüğe girmiştir.  İTOTAM Arabuluculuk Kuralları, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Tahkim Divanı ve Sekreterliği tarafından yürütülür.

Örnek Arabuluculuk Şartı

Taraflar, işbu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarını İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Arabuluculuk Kurallarına göre arabuluculuk yoluyla çözmeyi kabul eder.

İTOTAM Arabuluculuk kurallarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Arabuluculukla ilgili her türlü sorunuz için İTOTAM ile iletişime geçebilirsiniz.

(90) - 212 455 46 63   
        - 212 455 48 61
https://www.itotam.com

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol