Birim Yöneticileri

Başkanlık ve Genel Sekreterlik Müdürlüğü

Türkan BİLGİN

Başkanlık ve Genel Sekreterlik Birimi Yöneticisi

turkan.bilgin@ito.org.tr

Başkanlık ve Genel Sekreterlik Müdürlüğü

Dilek Ülker ERDOĞAN

İştirakler ve Destekler Birimi Yöneticisi

dilek.ulker@ito.org.tr

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Kerem İlker ŞENAY

Sistem ve Network Birimi Yöneticisi

ilker.senay@ito.org.tr

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü

Selva AKÇAYLI

Ekonomik Araştırmalar Birimi Yöneticisi

selva.akcayli@ito.org.tr

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol