Birim Yöneticileri

Basın ve Yayınlar Müdürlüğü

Fedayi YILDIRIM

Basın ve Yayınlar Birimi Yöneticisi

fedayi.yildirim@ito.org.tr

Başkanlık ve Genel Sekreterlik Müdürlüğü

Türkan BİLGİN

Başkanlık ve Genel Sekreterlik Birimi Yöneticisi

turkan.bilgin@ito.org.tr

Başkanlık ve Genel Sekreterlik Müdürlüğü

Dilek Ülker ERDOĞAN

İştirakler ve Destekler Birimi Yöneticisi

dilek.ulker@ito.org.tr

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Kerem İlker ŞENAY

Sistem ve Network Birimi Yöneticisi

ilker.senay@ito.org.tr

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Mehmet Evren BEKEN

Yazılım Birimi Yöneticisi

evren.beken@ito.org.tr

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü

Selva AKÇAYLI

Ekonomik Araştırmalar Birimi Yöneticisi

selva.akcayli@ito.org.tr

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü

Enis KAYSERİLİOĞLU

Sosyal Araştırmalar Birimi Yöneticisi

enis.kayserilioglu@ito.org.tr

Fuarlar Müdürlüğü

Esra AVCIOĞLU

Yurtdışı Fuarlar Birimi Yöneticisi

esra.avcioglu@ito.orgtr

Fuarlar Müdürlüğü

Mine GÜNEŞ

Yurtiçi Fuarlar Birimi Yöneticisi

mine.gunes@ito.org.tr

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Av. Senem BAHÇEKAPILI VINCENZI

Tahkim Birimi Yöneticisi

senem.bahcekapili@ito.org.tr

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol