Müdürlükler

Basın ve Yayınlar Müdürlüğü

Şükrullah DOLU

Müdür

sukrullah.dolu@ito.org.tr

Başkanlık ve Genel Sekreterlik Müdürlüğü

Muharrem KOCAOĞLU

Müdür

muharrem.kocaoglu@ito.org.tr

Bilgi İşlem Müdürlüğü

İbrahim Ethem TOPGÜL

Müdür

ethem.topgul@ito.org.tr

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Müdürlüğü

Emrah ALAYOĞLU

Müdür

emrah.alayoglu@ito.org.tr

Fuarlar Müdürlüğü

Aylin ODABAŞ

Müdür

aylin.odabas@ito.org.tr

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Av. Mehmet Süreyya SAĞLAM

Müdür

mehmet.saglam@ito.org.tr

İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü

Şaban EYÜPOĞLU

Müdür

saban.eyupoglu@ito.org.tr

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Abdülkadir KILIÇALP

Müdür

abdulkadir.kilicalp@ito.org.tr

İnşaat ve Emlak İşleri Müdürlüğü

Ferruh GÜNDOĞAN

Müdür

ferruh.gundogan@ito.org.tr

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Av. Fatmagül KANSOY TEMEL

Müdür

fatmagul.kansoy@ito.org.tr

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol