Meslek Grubu Nace Kodları

Nace Açıklama Firma Sayısı
35.11.19 Elektrik enerjisi üretimi 4814
35.13.01 Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim sisteminden son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi) 274
35.14.02 Kullanıcılara yönelik elektrik ticareti (komisyoncular ve acenteler hariç) 196
35.14.03 Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri 41
35.21.01 Doğalgaz dahil, çeşitli türdeki gazlardan arındırma, karıştırma, vb. işlemlerle kalorifik değerde gazlı yakıtların üretimi 32
35.22.01 Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki) 76
35.23.01 Ana şebeke üzerinden kullanıcılara yönelik gaz ticareti (komisyoncular ve acenteler hariç) 34
35.23.02 Diğer işletmeler tarafından işletilen gaz dağıtım sistemleri aracılığıyla, gaz satışını düzenleyen gaz komisyoncuları veya acentelerinin faaliyetleri 47
35.30.21 Buhar ve sıcak su üretimi, toplanması ve dağıtımı 18

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol