Meslek Grubu Nace Kodları

Nace Açıklama Firma Sayısı
64.11.06 Merkez bankası faaliyetleri 1
64.19.01 Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, tasarruf bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve yatırım bankaları hariç) 4614
64.20.19 Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç) 720
64.30.01 Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar 57
64.91.01 Finansal kiralama (finansal leasing) 114
64.92.01 Diğer kredi verme faaliyetleri (bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, uluslararası ticari finansman, mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, rehin karşılığında borç para verilmesi vb.) (ikrazatçılar hariç) 60
64.92.04 Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri 86
64.92.07 İkrazatçıların faaliyetleri 7
64.92.08 Tüketici finansman şirketlerinin faaliyetleri 25
64.99.01 Faktoring faaliyetleri 235

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol