Meslek Grubu Nace Kodları

Nace Açıklama Firma Sayısı
69.1.0.01 Bilirkişi faaliyetleri (hukuki konularda) 26
69.1.0.02 Hukuk müşavirliği 90
69.1.0.03 Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri (avukatlık faaliyetleri) 164
69.1.0.04 Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler) 325
69.1.0.07 Noterlik faaliyetleri 3
69.1.0.08 Sosyal güvenlik müşavirlerinin faaliyetleri 65
69.1.0.09 Hukuki arabuluculuk ve uzlaştırma faaliyetleri (işgücü ve yönetim arasında, işletmeler arasında veya şahıslar arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümü için tahkim veya arabuluculuk hizmetleri) 33
70.1.0.01 İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdingler dahil) 488
70.2.2.02 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) 9573
70.2.2.03 İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri 1108

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol