Meslek Grubu Nace Kodları

Nace Açıklama Firma Sayısı
69.10.01 Bilirkişi faaliyetleri (hukuki konularda) 29
69.10.02 Hukuk müşavirliği 87
69.10.03 Hukuk danışmanlığı ve temsil faaliyetleri (avukatlık faaliyetleri) 166
69.10.04 Diğer hukuki hizmet faaliyetleri (patent, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları, varlıkların tasviyesi vb. danışmanlık ve diğer yasal hizmetler) 452
69.10.07 Noterlik faaliyetleri 3
69.10.08 Sosyal güvenlik müşavirlerinin faaliyetleri 75
69.10.09 Hukuki arabuluculuk ve uzlaştırma faaliyetleri (işgücü ve yönetim arasında, işletmeler arasında veya şahıslar arasında ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümü için tahkim veya arabuluculuk hizmetleri) 104
70.10.01 İdare merkezi faaliyetleri (idare merkezi tarafından aynı şirket veya girişimin diğer birimlerine sağlanan yönetim hizmetleri ile bağlı iştiraklerini yöneten holdingler dahil) 615
70.22.02 İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) 15209
70.22.03 İnsan kaynakları yönetim danışmanlığı faaliyetleri 1709

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol