Kapasite Raporu ve Sureti

Kapasite Raporu ve Sureti

1-ODAMIZCA KİMLERE KAPASİTE RAPORU DÜZENLENİR?
 
Kapasite Raporu, üretim yeri adresi Odamıza tescilli, toplam çalışan sayısı 9’u geçmeyen sınai firmaların (seri ve standart mamül imalatı yapanlar ile yer altı kaynaklarını çıkarıp işleyenler ve yazılım firmaları) mevcut makine parkı ve işgücüyle 1 yıllık sürede kaç birimlik üretim yapabileceğinin belli kriterlerden hareket edilerek Odamız eksper heyetince mahallinde yapılacak teknik inceleme sonucunda tespit edilmesiyle düzenlenen bir belgedir.
 
2-KAPASİTE RAPORU BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR? 

 • Firmanın Mülkiyetine Geçmiş Makine-Teçhizatın, Bilanço Değerini de Gösteren Mali Müşavir   Islak İmzalı ve Kaşeli  Listesi
   
 • Makineler Kiralık veya Leasing’li ise Kira/Leasing Sözleşmesinin Fotokopisi.
   
 • İstek  Formunda İmzası Bulunan Yetkilinin İmza Sirküleri veya Vekaletname Fotokopisi.
   
 • İşyeri Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi.
   
 • Vergi Levhasının Fotokopisi.
   
 • Son Aya Ait İşyeri SGK Hizmet Listesi ve Tahakkuk Fişi veya Yeni İşçi Giriş Bildirge  Fotokopileri.
 • Varsa Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi,
 • Yazılım hk. Kapasite raporu başvurularında firma çalışanlarının sertifa ve diploma fotokopileri , 
 •  
 • Firmaya Ait Kalite Belgelerinin (TSE, ISO, HACCP, CE, Marka Tescili vb.) Fotokopileri.
   
 • TOBB Kapasite Raporu Onay Harcı Dekont Fotokopisi. (Başvuru yapmadan önce dosyaya dekont fotokopisi eklenmelidir.)
   
 • Odamız Veznesine Yatırılacak Kapasite Tespit Ücretine Ait Makbuz. (Başvuru evrakları kontrolünden sonra tahakkuk edilen makbuz.) 

Not - 1) TOBB Kapasite Onay Harcı olarak yatırılması gereken, 3.750-TL 'lik tutarın aşağıda belirtilen banka hesap numaralarından herhangi birine yatırılması gerekmektedir. 

 •    TR 350004600153888000069072  AKBANK                  BAKANLIKLAR ŞBS.
 •    TR 210001500158007293586413 VAKIFLAR BAN.      MERKEZ ŞUBESİ
 •    TR 100006400000142010785529  T.İŞ BANKASI          AKAY ŞUBESİ
 •    TR 020001000760059943505032  ZİRAAT BANKASI  AKAY ŞUBESİ
 •    TR 140001200131100016000038  HALKBANK             ÇUKURAMBAR TİC.ŞBS.

Not - 2)  Kapasite Raporu düzenlenmesi uygun görülmeyen iş yerleri için başvuru talebi  ;  

Kapasite talep formu ön sayfası ve imza sirküleri fotokopisi ile yapılmaktadır. Başvuru ücreti için Odamız veznesine 2.775,00-TL' lik kasa makbuzu yatırılacaktır. (Evrak kontrolünden sonra) 

Not - 3)  Firma Hakkında Yazışma hizmeti bedeli , 45.00- TL 

ÖNEMLİ HATIRLATMA :
Firmanın Kapasite Raporu alacağı İTO kayıtlarındaki tescilli imalathane adresinin Belediye tarafından değiştirilmiş olması halinde bağlı olunan ilçe belediyesinden alınmış UAVT(Ulusal Adres Veri Tabanı) adres yazısı ile  güncellenmiş  olması zorunludur. (Güncelleme için Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurunuz). Aksi takdirde Sanayi Sicil Belgesi alınamamaktadır.

3- KAPASİTE RAPORU SURETİ

Firmanın talebi halinde geçerli kapasite raporunun 45.00-TL ücret karşılığında verilen Oda onaylı fotokopisidir. 

 • "Şahıs firmalarına" ilişkin ıslak imzalı belge sureti taleplerinde, talep sahibinin dilekçesi ve imza beyanı gerekmektedir.

Kapasite Raporu Sureti –  E-imzalı başvuru koşulu hk. ;

(bu bölümden sadece suret talebi alınmaktadır.)

 • Firmanın talebi halinde geçerli kapasite raporu sureti 45.00-TL.ücretle e-imzalı olarak verilebilmektedir.
 • Talebinizi,  itokapasite@ito.org.tr adresine mail olarak ; 
 1. Sicil No
 2. Ünvan
 3. Oda hesabına 45.00-TL.ücretin ödeme dekontu
 4. Firma  ortağı (imza sirküleri) ya da vekaletname sahibi kişi (vekaletname)tarafından pdf formatında eklenerek mail ile tarafımıza iletmeniz halinde, 
 • Talebiniz doğrutulsunda firmaya ait e-posta adresine, mail olarak e-imzalı kapasite raporu sureti,mesai saatleri içerisinde oluşturularak aynı gün iletilmektedir .

GARANTİ BANKASI - İSTANBUL TİCARİ ŞUBESİ

Şube Kodu : 1675
Hesap No   : 1299795
IBAN NO   : TR87 0006 2001 6750 0001 2997 95

Alıcı Adı : İstanbul Ticaret Odası     

Açıklama : Kapasite Sureti ücreti. 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol