Bilirkişi / Eksper Raporu

Bilirkişi / Eksper Raporu

Kurumlar ve firmaların talepleri üzerine çeşitli mevzuatta öngörülen veya İstanbul Ticaret Odası’nın görevleri arasında bulunan konularda da bilirkişi incelemesi yaptırılıp ilgililere tasdikli rapor suretleri verilir. Bilirkişi Raporu  ücrete tabi olup, ücret konuya  göre değişiklik göstermektedir.

Fiili Tüketim/Sarfiyat Raporu

Tahsise tabi ürünlerin belirli bir döneme ait tüketim miktarlarının belirlenmesi amacıyla, talep edilen döneme ait fiili üretim ve tüketim miktarlarını gösteren ekspertiz raporlarıdır.

Fiili Tüketim raporu için Odamız Bilirkişi Listesinde yer alan konu ile ilgili bir mühendis görevlendirilir.

Başvuru Belgeleri

 • Başvuru dilekçesi (firma kaşeli ve imzalı)  
 • Talep edilen dönem ve ürün bazında alınacak ücret Odamız veznesine yatırılır.

Dahilde İşleme İzin Kapsamındaki Ekspertiz Raporları

Dahilde işleme izin belgesi kapsamında geçici olarak ithal edilmiş olan eşyaların geçici ithaline esas olan işlemlerin (tamir edilme, işlem görme, montaj, yeni üründe girdi olarak kullanma ve bunun gibi sonuçlanmasına müteakip söz konusu işlemlerin) yapıldığını belirten ekspertiz raporlarıdır.

İhracat yapılmadan önce Odamız bilirkişi listesinde yer alan konusu ile ilgili 2 adet mühendis tarafından iş yerinde inceleme yapılması gerekmekte olup, anılan rapor yapılacak incelemeden sonra düzenlenmektedir.

Başvuru Belgeleri

 • Başvuru dilekçesi (firma kaşeli ve imzalı)
 • İthal edilen malzemelerin gümrük giriş beyannameleri
 • Ürün bazında alınacak ücret Odamız veznesine yatırılır.

Patent/Faydalı Model Kullanım Raporu

Firmaların sahip oldukları Patent ve Faydalı Model belgeleri ile ilgili olarak belge konusu ürünün üretiminin yapıldığını belirleyen ekspertiz raporlarıdır.

Söz konusu ekspertiz raporu için Odamız Bilirkişi Listesinde yer alan konusu ile ilgili bir adet mühendis görevlendirilir.

Başvuru Belgeleri

 • Başvuru dilekçesi (firma kaşeli ve imzalı)
 • Patent/ Faydalı Model Kullanım formu (firma kaşeli ve imzalı)
 • Talep edilen ürün başına belirlenen ücret Odamız veznesine yatırılır.

Gayrimenkul Değer Tespit Raporu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca talep edilen gayrimenkullerin değer tespitini yapmak amacıyla, Odamız Bilirkişi Listesinde yer alan Emlak Müşavirleri tarafından düzenlenen bilirkişi raporlarıdır.

Başvuru Belgeleri

 • Talepte bulunan kurumun dilekçesi,
 • Gayrimenkule ait tapu fotokopisi
 • Aynı parseldeki gayrimenkullerin her bir bağımsız bölümü için ayrı ayrı hesaplanan ücretler Odamız veznesine yatırılır.

Su İhtiyaç Raporu

İşyerlerinde kuyu açma izni alınabilmesi için, Devlet Su İşleri’ne yapacakları müracaatta kullanılmak üzere fabrikaların su ihtiyaç miktarını belirleyen ekspertiz raporlarıdır.

Başvuru Belgeleri

 • Başvuru dilekçesi (firma kaşeli ve imzalı)

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol