Ülkelere Göre Seyahat Kısıtlamaları

Ülkelere Göre Seyahat Kısıtlamaları

2020 Mart ayı itibariyle dünyayı saran COVID 19 pandemisi nedeniyle, dünyadaki bütün ülkeler seyahatlerini kısıtlamış ve vize alımlarını durdurmuş bulunmaktadır.

Diğer yandan COVID 19 kısıtlamaları devam etmesine rağmen, bazı ülkeler tarafından vize başvuruları alınmaktadır. Bununla birlikte kısıtlamalar ve uygulamalar sık sık güncellenmekte ve değişmekte olup, 24 ülkenin seyahat kısıtlamaları ve vize uygulamaları hakkındaki detay bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ALMANYA

Yayın Tarihi : 07/07/2021

25.06.2021 tarihinden itibaren, aşılarının tüm dozları tamamlanan kişiler belirli koşullar altında tekrar Türkiye'den Almanya'ya seyahat edebilecekler. Aşıları tamamlanan kişiler, ziyaret ya da turistik amaçlı seyahatler için de yeniden Almanya’ya giriş yapabilecekler. Bu kapsamda aşılarını tamamlayan veya tamamlamayan herkes Almanya'ya gelecek günlerde yapacakları seyahatler için hemen vize başvurusunda bulunabilir. Vize başvurusu için aşıların tüm dozlarının tamamlanmış olma zorunluluğu yoktur. 

Ancak, Almanya’ya seyahat edebilmek için, sadece Paul Ehrlich Enstitüsü‘nün (PEI) web sitesinde (https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19) listelenen aşılardan biri ile aşılanmış olmak ve koruma için gerekli olan son dozun yapılmasının üzerinden en az 14 gün geçmiş olması gerekmektedir. Şimdilik bu, yalnızca Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan aşılar için geçerlidir. Gerekli testler tamamlanır tamamlanmaz, karşılaştırılabilir koruma standardına sahip diğer aşıların da kapsama alınması planlanmaktadır.

Aşı belgesinde istenen özellikler hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/DE/themen/bevoelkerungsschutz/coronavirus/coronavirus-faqs.html

Not: Sinovac Aşısı kabul edilmemektedir. 

İTALYA

Yayın Tarihi : 07/07/2021

1) 30 Temmuz 2021 tarihine kadar Ülke’ye girişler yasaklanmıştır. Ticari vize başvuruları başlamıştır. 

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir:

 • Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Fransa, Finlandiya, İtalya, Malta, Hollanda, Yunanistan, Norveç, Polonya, İsveç ve İsviçre vatandaşları.
   
 • Uzun dönem ikamet izni veya İsviçre veya AEA Üye Devleti tarafından verilmiş uzun süreli 'D' vizesi olan yolcular.
   
 • Avrupa Birliği ve İsviçre tarafından verilmiş ikamet izinleri olanlar.
   
 • İtalya'da ikamet edenlerin evli olmayan partnerleri. Yazılı bir davetiyeye ve Almanya'da ikamet edenlerin kimlik belgesinin bir kopyasına sahip olmaları, ayrıca bir beyannameleri olması ve ilişkilerinin kanıtını sunmaları gerekir.
   
 • Son 14 gün içinde yalnızca Andorra, Avusturya, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Chezcha, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, Malta, Hollanda, Norvey, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Slovakya, İspanya, İsveç ve İsviçre 'den geçen veya transit geçen yolcular.
   
 • İş için seyahat eden yolcular (İstisnai durumlar için)
   
 • Öğrenciler
   
 • Askeri Personel

2) 30 Temmuz 2021’e kadar , Brezilya’dan gelen transit yolcuların girişi yasaktır.

Bu aşağıdakiler için geçerli değildir.

 • 13 Şubat 2021’den önce İtalya ikameti alanlar
   
 • 18 yaşından küçük İtalya’n vatamdaşları
   
 • Askeri Personel

3) Uçuştan önce aşağıdaki linkten deklarasyon formunun doldurulması zorunludur.

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

4) Sardinya’dan gelen yolcuların varmadan önce aşağıdaki linkteki formu doldurması gerekmektedir.

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

5) Sicilya , Puglia ve Calabria’dan gelen yolcular’ın aşağıdaki sağlık formunu doldurmaları gerekmektedir.

Sicilya - https://testcovid.costruiresalute.it/

Puglia - https://www.sanita.puglia.it/web/pugliasalute/autosegnalazione-coronavirus

Calabria - https://home.rcovid19.it/

6) 30 Temmuz 2021 tarihine kadar son 14 gün içinde yalnızca Andorra, Avusturya, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Chezcha, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, Malta, Hollanda, Norvey, Polonya'dan geçen veya transit geçen yolcular, Portekiz, Romanya, Singapur, Sklovakya, İspanya, İsveç ve İsviçre de bulunan yolcular İtalya’ya giriş yapmadan önce 48 saat önce Negatif korona virüs testi sonucu almış olması gerekmektedir. Ayrıca 5-14 gün arası kendine karantina uygulaması gerekecektir.

Bu aşağıdakiler için geçerli değildir:

 • Maksimum 120 saat İtalya’da kalacak olanlar için bu kural geçerli değildir.
   
 • Askeri Personel
   
 • 2 Yaşından küçük çocuklar

7) 30 Temmuz 2021’ye kadar , Brezilya’da son 14 gün içinde bulunanlar gemleden 72 saat önce Negatif test sonucunu almış olmalıdır.

 • 2 Yaşından küçük yolcular için geçerli değildir.
   
 • Geldikten sonra 14 gün karantinada kalmalıdır.
   
 • Varış’tada ayrıca Korona testine tabidirler.

8) Yolcular 14 gün zorunlu karantinaya girmek zorundadır.

9) 1 Ağustos 2020’den 30 Nisan 2021’e kadar biten ve bitecek olan ikametgah’ların geçerliliği 30 Temmuz 2021’e kadar uzatılmıştır. 

FRANSA

Yayın Tarihi : 05/07/2021

1) Fransa’ya seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar, 

Hudut kapısında bu kişilerin geçerli bir pasaportun yanı sıra muntazaman istenen aşağıdaki belgeleri de sunması gerekir:

 • kişi (90 günü geçmeyecek şekilde) kısa süreli konaklayacak ise maddi kaynaklarını ve konaklama yerini gösterir belgeler ile kişinin uyruğuna göre kısa süreli vize;
   
 • kişinin Fransa’ya yerleşme durumu söz konusu ise uzun süreli vize;
   
 • kişinin ikamet adresi Fransa’da ise oturum kartı.

(*) Kimler aşılanmış kabul edilir? Avrupa İlaç Ajansı’nın onayladığı Moderna, BioNTech Pfizer veya Astra Zeneca aşılarının ikinci dozunu vurulmalarının ardından en az 14 gün geçmiş veya Johnson & Johnson aşısının tek dozunu vurulmalarının ardından en az 28 gün geçmiş kişiler aşılanmış kabul edilir.

Aşılanmış kişiler, Kovid-19 belirtisi göstermediklerine, seyahat öncesi 14 gün boyunca bilinen bir Kovid-19 vakasının temaslısı olmadıklarına dair beyanname doldurup, bu belgeyi uçağa binmeden havayolu şirketleriyle hudut polisine ibraz edeceklerdir.

Aşılanmış olsun ya da olmasın yetişkinlerin tabi tutulduğu bu kurallar, yetişkinlerle seyahat eden 18 yaşından küçükler için de aynı şekilde uygulanır.

Aşılanmamış kişilerden yalnızca İçişleri Bakanlığı’nın sayfasında belirtilen şu durumda bulunan kişiler Fransa’nın Avrupa kıtasındaki topraklarına giriş yapabilir:

 • Fransız vatandaşlarının (evli, PACS anlaşmalı, birlikte yaşadıkları) yabancı eşleri, çocukları;
   
 • Birincil ikametgâh adresleri Fransa’da bulunan Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi üyesi ülke vatandaşlarının (evli, PACS anlaşmalı, birlikte yaşadıkları) yabancı eşleri, çocukları;
   
 • Birincil ikametgâh adresleri Fransa’da veya Avrupa’da bulunan, Fransa’nın veya başka bir Avrupa devletinin verdiği geçerli bir oturum kartı veya geçerli bir uzun süreli vize sahibi diğer ülke vatandaşları;
   
 • Brexit kapsamındaki, Birleşik Krallık vatandaşları ile aile üyeleri. Hudut kapılarında veya gümrükte vazifeli Birleşik Krallık memurları. Manş Tüneli’nde işletim, bakım, güvenlik ve teçhizat işlerini gören görevliler;
   
 • Aile birleşimine yönelik uzun süreli vize sahibi diğer ülke vatandaşları ile aile birleşimine yönelik uzun süreli vize sahibi sığınmacılar, mülteciler ve vatansızlar;
   
 • Kovid-19 ile mücadelesinde görev alan yabancı sağlık çalışanları veya araştırmacılar ile bu kişilerin (evli, PACS anlaşmalı, birlikte yaşadıkları) yabancı eşleri (müşterek yaşantılarını belgelemek suretiyle), çocukları;
   
 • Stajyer sıfatıyla görevlendirilecek sağlık çalışanları ile araştırmacılar;
   
 • “Yetenek” başlıklı uzun süreli vize sahibi diğer ülke vatandaşları ile (evli, PACS anlaşmalı, birlikte yaşadıkları) yabancı eşleri (müşterek yaşantılarını belgelemek suretiyle), çocukları;
   
 • Üniversite öncesi Fransızca dil okuluna kayıt yaptırmış, yükseköğrenim kurumlarından birinde mülakata çağrılmış veya böyle bir kuruma 2021-2022 eğitim öğretim yılı için kayıt yaptırmış öğrenciler. Fransa’daki bir araştırma kurumunun davetine istinaden Fransa’da bizzat bulunmak kaydıyla yürütülecek çalışmalarda görev alacak araştırmacılar ile (evli, PACS anlaşmalı, birlikte yaşadıkları) yabancı eşleri (müşterek yaşantılarını belgelemek suretiyle), çocukları;
   
 • Kara, deniz, hava taşımacılığı alanında faaliyet gösteren çalışanlar, ülkede kullanılmasına yönelik veya ülkeden yalnızca transit geçerek yük taşımacılığı yapan veya yola çıktıkları ülkeye geri dönen araçların şoförleri de dâhil olmak üzere ulaştırma hizmeti sunanlar;
   
 • Fransa’da diplomasi, konsolosluk hizmeti veren bir misyonda veya uluslararası bir teşkilatta görevli kişiler, bu kişilerin eşleri, çocukları;
   
 • Havaalanlarının uluslararası transit alanında azami 24 saat geçirecek diğer ülke vatandaşları

HOLLANDA

Yayın Tarihi : 08/07/2021

Ülkeye giriş yasaktır.

1) Hollanda’ya seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar ,
 

 • Hollanda vatandaşları
   
 • Hollanda’da ikametgah sahipleri
   
 • Hollanda vatandaşları ve onların aile üyeleri
   
 • İngiliz Vatandaşları
   
 • Hollanda vatandaşları için seyahat sonrası ülkeye girişte 10 gün karantinada bulunmaları gerekmektedir.
   
 • Öğrenciler
   
 • Askeri Personel
   
 • Deniz Adamları
 • Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Chezcia, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portugal, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre'den gelen yolcular.

 • Bir Avrupa Birliği Üye devletinden ve İsviçre tarafından verilen uzun süreli 'D' vizesi olan yolcular.

2) Hollanda’dan Andorra, Avusturya, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Chezcha, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, Malta, Hollanda, Norvey, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Slovakya, İspanya, İsveç ve İsviçre 'den transit geçen yolcular izinli değildir.

Bu aşağıdakiler için geçerli değildir:

 • İngiliz vatandaşları
   
 • Andorra, Avusturya, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Chezcha, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, Malta, Hollanda, Norvey, Polonya, Portekiz, Romanya, Singapur, Sklovakya, İspanya, İsveç ve İsviçre 'den uzun süreli ikameti olan yolcular.

3) Yolcuların Korona virüs hızlı antijen testi negatif olarak maksimum uçuştan 24 saat önce alınmış olmalıdır. Covid 19 testi son 72 saat’te alınmış olmalıdır.

Bu aşağıdakiler için geçerli değildir:

 • 13 Yaşından küçük kişiler
   
 • Diplomatik pasaportu olan kişiler
   
 • Deniz adamları
   
 • Pozitif test sonucu 2 hafta ile 8 hafta önce olan yolcular

4) Hollanda’dan transit olarak geçecek yolcularında Negatif Korona virüs test sonucunu sunması gerekmektedir. Maksimum 72 saat önce yapılmış olmalıdır.

5) Uçuş kabin ekibi ve Deniz adamları negatif korona virüs testini sunmalıdır. Maksimum 72 saat önce yapılmış olması gerekmektedir.

7) Sağlık deklarasyon formu Hollanda’ya varmadan önce aşağıdaki linkten doldurulmalıdır.

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/documents/publications/2020/07/07/information-for-passengers-flying-to-and-from-the-netherlands

8) Yolcular en az 10 gün karantinada kalmak zorundadır.

İSPANYA

Yayın Tarihi : 08/07/2021

1) İspanya’ya seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,

Ülkemizin de aralarında bulunduğu üçüncü ülke vatandaşlarının İspanya'ya girişlerine dair muafiyet ve kısıtlamalar hakkında İspanya Resmi Gazetesinde 18 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan INT/657/2020 sayılı karar 5 Haziran tarihinde güncellenmiştir.

Buna göre; aşağıdaki nitelikleri taşıyan üçüncü ülke vatandaşlarının seyahat kısıtlamalarından muaf tutuldukları belirtilmiştir.

 • AB üyesi veya Schengen Anlaşması kapsamındaki ülkeler ile Andorra, Monako, Vatikan ve San Marino'da ikamet edenler (bu ülkelere giden transit yolcu olmaları kaydıyla),
   
 • AB veya Schengen üyesi ülkelerce ita edilmiş oturum iznine sahip olanlar (bu ülkelere transit gidiyor olmaları kaydıyla),
   
 • İş amacıyla olmak kaydıyla sağlık çalışanları (araştırmacılar, yaşlı bakım uzmanları),
   
 • Görev amacıyla sınırlı olmak şartıyla diplomatlar ve diplomatik statüyü haiz uluslararası, askeri personel ve insani amaçlı örgütlerin üyeleri,
   
 • Faaliyetlerini yerine getirmek maksadıyla ulaştırma alanında çalışanlar (gemi mürettebatı, uçuş ekibi),
   
 • AB ve Schengen üyesi ülkelerde öğrenim gören uygun vize veya izne ve sağlık sigortasına sahip öğrenciler (öğrenim gördükleri ülkeye gitmeleri, ülkeye girişlerinin akademik yıl içerisinde ya da bundan 15 gün önce olması kaydıyla),
   
 • İşlerini uzaktan yapamayacak veya erteleyemeyecek olan yüksek nitelikli işçiler (belge ile ispat etmek koşuluyla / İspanya’da düzenlenen üst düzey spor faaliyetlerinin katılımcıları),
   
 • Zorunlu ailevi sebeplerle seyahat edenler ve mücbir sebep veya ihtiyaç durumu belgeleyenler, insani sebeplerle ülkeye girişine izin verilenler.
   
 • 7 Haziran tarihinden itibaren, turizm amacıyla gelecek olan ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından onaylanmış aşıların tam doz olarak yaptırıldığını belgeleyen kişiler. (Sözkonusu tarih itibarıyla Ülkemizde uygulanan Pfizer/Biontech ve Sinovac aşılarını tam doz olarak yaptırdığını belgeleyen Türk vatandaşları İspanya’ya seyahat edebilecektir.)

ROMANYA

Yayın Tarihi : 02/07/2021

1) Andorra, Arjantin, Bahreyn, Belçika, Danimarka, Fransa, Kuveyt,  Nepal, Panama, Paraguay, İsveç, Tunus, İngiltere, Uruguay yolcu formu varışta doldurmak zorundadır.  

2) Yolcuklar 14 gün karantinaya alınabilirler.

3) Romanya hükümeti tarafından basılmış olan ve süresi geçen ikametgahlar 12 Temmuz 2021 tarihine geçerli sayılacaktır.

İNGİLTERE

Yayın Tarihi : 06/07/2021

1) İngiltere’ye seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar ,

 • İngiltere’ye seyahat edecek kişiler 10 gün boyunca karantinada kalmaları gerekmektedir.
   
 • İngiltere’ye varmadan 48 saat önce Halk Sağlığı takibi formunun online olarak doldurulması gerekmekte olup, form için ayrı bir ücret talep edilmemektedir.
   
 • Seyahat tarihinden maksimum 72 saat önce PCR Testi yaptırılmak zorunda ve sonuçların İngilizce çıktısının alınması gerekmektedir.

Form : www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

Not : İngiltere vize başvurularını kabul etmektedir.

2) Etiyopya, Katar, Umman ve  Birleşik Arap Emirliklerinden gelen uçuşlar durdurulmuştur.

3) İskoçya’dan İngiltere’ye varan yolcular 11 günlük karantina da kalması gerekmektedir.

4) Gelen yolcular 2. ve 8. Gün kendi bütçelerinden korona testi yaptırmak zorundadır.

5) Birleşik Krallık'ta ikamet etmeyen havayolu mürettebatı, bir sonraki uçuşa kadar bir otelde kendi kendine izolasyona tabidir.

6) Son 10 gün içinde Türkiye’de bulunanların girişi yasaktır.

AMERİKA

Yayın Tarihi : 28/06/2021

1) Amerika’ya seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,
 

 • Amerika Vatandaşları ve daimi ikametgah’ları olanlar
   
 • Amerikan Vatandaşları eşleri ve İkametgahı olanların eşleri.
   
 • A-1 , A-2 , C-1 , C-1/D , C-2 , C-3 , CR-1 , CR-2 , D , E-1 – G-1 , G-2 , G-3 , G-4 , IR-4 , IH-4 , NATO-1 , NATO-4 veya NATO-6 vizeleri olanlar seyahat edebilir.
   
 • Amerikan ordusu üyelerinin eşleri ve çocukları.
   
 • Korona virüsünün kontrol altına alınmasıyla ilgili olarak ABD Sağlık Bakanlığı'nın davetiyesi ile seyahat ettiğine dair kanıt bulunan kişiler.
   
 • Yolcular varış noktasında koronovirüs önlemlerine tabidir.
   
 • 4 Eylül 2020 ‘den  sonra DV-1 , DV-2 ve DV-3 vizesi alanların 31 Mart 2021 tarihine kadar girişleri yasaktır. 
 • Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Çekoslovakya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İspanya, Hollanda, İtalya, Norveç ve Avrupa ülkelerinde son 14 gün içinde bulunan veya transit geçenler  ülkeye giriş yapamamaktadır.

Not :  Geçerli vizesi olup, yukardaki şartları gerçekleştirmeyenler ülkeye giriş yapamazlar.

KANADA

Yayın Tarihi :  06/07/2021

1) Kanada’ya seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,

Hindistan’dan gelen uçuşlar 21 Temmuz 2021 tarihine kadar askıya alınmıştır.  21 Temmuz 2021’e kadar ülkeye girişler yasaktır.

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • Kanada vatandaşları
   
 • Kanada’da ikametgah sahipleri
   
 • Kanada vatandaşı veya oturum sahibi olan kişilerin aileleri
   
 • Denizciler
   
 • Öğrenciler
   

2)  Seyahat eden yolcular Vancouver (YVR) , Calgary (YYC) , Montreal (YUL) ve Toronto (YYZ) hava limanlarına iniş yapmak zorundadır.

3) Seyahat eden yolculara 14 günlük karantina uygulanacaktır. Aşağıdaki linkte detayları görebilirsiniz.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/covid-19-information-essential-service-workers.html

4) Yolcuların Negatif Korona Virüs testi sunmaları gerekmektedir. Maksimum 72 saat içinde alınmış olması gerekiyor.

5) Yolcular Kanada’ya iniş yaptıklarından moleküler test’e tabidir.

6) Yolcuların 3 günlük Otel rezervasyonlarının hazır olması gerekmektedir.

Aşağıdaki linkten detaylı bilgiyi alabilirsiniz.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/mandatory-hotel-stay-air-travellers/list-government-authorized-hotels-booking.html#a2

 • Bu kural Kanada Ordu mensupları için geçerli değildir.

İSRAİL

Yayın Tarihi : 01/07/2021

1)Yolcuların ülkeye giriş yapması  ve transit geçmesi kadar yasaktır. Ayrıca İsrail’e yapılacak uçuşlar durdurulmuştur. 

 • Bu kural, vatandaşlar ve oturum hakkı sahibi olanlar için geçerli değildir.
   
 • Bu kural, İsrail Nüfus ve Göçmenlik İdaresi veya İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından giriş izni verilen yolcular için geçerli değildir.

2) Yolcuların ülkeden ayrılmadan en fazla 24 saat önce elektronik onay alması gerekir. Bu onay aşağıdaki linktedir.

https://go.gov.il/entry-to-israel-en

3) Yolcular kendilerini 14 gün karantinaya alınırlar.

4) Havayolu mürettebatı bir sonraki uçuşa kadar kendilerini izole etmek zorundadırlar.

5) Yolcuların sağlık sigortasının COVİD 19 giderlerini karşılaması gerekir.

6) Daha fazla bilgiyi aşağıdaki linkten alabilirsiniz.

https://www.gov.il/en/departments/air-travel-covid19-israel

RUSYA

Yayın Tarihi : 03/07/2021

Rusya Federasyonuna girişler yasaktır.

1) Rusya’ya seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar ,

 • Rusya vatandaşları
   
 • Rusya’da İkametgah sahipleri
   
 • Rusya vatandaşları ve onların aile üyeleri
 • Türk Vatandaşları ve ikametgah sahipleri  , Türkiye’den geldiklerinde giriş yapabilirler.
 • İngiliz Vatandaşları ve ikametgah sahipleri , İngiltere’den geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • Kore Vatandaşları ve ikametgah sahipleri , Kore’den geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • Kazakistan Vatandaşları ve ikametgah sahipleri , Kazakistan’dan geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • Mısır Vatandaşları ve  ikametgah sahipleri . Mısır’dan geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • Singapur Vatandaşları ve ikametgah sahipleri . Singapur’dan geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • İsviçre Vatandaşları ve ikametgah sahipleri . İsviçre’den geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • Tanzanya Vatandaşları ve ikametgah sahipleri . Tanzanya’dan geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • Birleşik Arap Emirlikleri Vatandaşları ve ikametgah sahipleri , Birleşik Arap Emirliklerinden geldiklerinde giriş yapabilirler.
 • Azerbaycan vatandaşları eğer SU1853 ve SU1855 uçuş numarası ile gelmedilerse giriş yapabilirler.

2)  Seyahatten 72 saat önce COVİD- 19 testi yaptırılması (Negatif sonuç isteniyor) zorunlu olup, testin İngilizce olması istenmektedir.

3)  Transit olarak geçecek yolculardan da negatif PCR testi istenmektedir. PCR testi son 72 saat’te yapılmış olmalıdır.

4) İngiltere’den gelecek yolcular 14 gün boyunca karantinada kalacaklardır. İngiltere ve Tanzanya’dan gelecek uçuşlar 1 Haziran 2021 tarihine kadar durdurulmuştur.

5) Yolcuların aşağıdaki linkteki başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/авиаАнкета%20RUS.docx

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Yayın Tarihi :11/06/2021

1) Çin Halk Cumhuriyeti’ne seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar ,

Resmi onaylı davetiye ibraz ederek başvuruda bulunabilirsiniz. Resmi onaylı davetiye ibraz eden kişiler için aşı zorunluluğu bulunmamaktadır.

Aşı sertifikası ibraz eden ve daha önce Çin de üç kez bulunmuş başvuru sahipleri (Çin menşei aşı) Şirket davetiyesi ile başvuruda bulunabilirler.

Karantina aşı olmuş yada olmamış herkes için uygulanmakta olup karantina süresi ve şartları ile ilgili gideceğiniz bölge yerel yönetiminden bilgi almanız gerekmektedir.

JAPONYA

Yayın Tarihi :01/07/2021

1) Japonya’da seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,

 • Afganistan, Arnavutluk, Ermenistan, Cezayir, Arjantin, Avusturalya, Azerbaycan, Bahamalar, Bangladeş, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Şili, Çin, Kongo, Kolombiya, Küba, Danimarka, Dominik, Ekvador, Mısır, Fransa, Gabon, Yunanistan, Haiti, Honduras, İzlanda, Endonezya, İtalya, Almanya, Kuveyt, Lübnan, Libya , Litvanya, Norveç , Sırbistan , Somali, Singapur , Tayland, Güney Afrika, İspanya, Sudan, Tunus, Tacikistan, Uruguay, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Zambiya, Türkiye veya Zimbabwe son 14 günde kalanların girişi yasaktır.
   
 • Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
   
 • Japon vatandaşları
   
 • Japon vatandaşının eşi ve çocukları kanıtlamak kaydıyla


31 Ağustos 2020 tarihinden önce Japon’yadan ayrılan Japon vatandaşları , yeniden giriş izni ile girebilir. Fakat Sağlık sertifikası ve son 72 saatte Korona negatif testi yaptırması gerekmektedir.

 • 1 Eylül 2020 tarihinden sonra Japonya’dan ayrılan Japon vatandaşları geri dönebilmeleri için Göçmenlik servisi tarafından verilen fişle giriş yapabilirler.  Sağlık sertifikası ve 72 saat önce negatif korona testi sonucu istenmektedir.
   
 • Amerikan Askeri
   
 • Amerikan Ordusunda sivil görevli personeller ve Japonya’daki akrabaları
   

2) Varışta karantina sorularının tamamının cevaplanması gerekmektedir.

3) Yolcular ve Hava Yolu kabin görevlileri tıbbi muayeneye tabidir.

4) İngiliz Pasaportu , Macao Pasaportu ve Hong kong Pasaportu olanların vize muafiyeti askıya alınmıştır.

5) Yolcu gemilerindeki yolcuların Japonya’ya girişleri yasaktır. Bu kural Japonya vatandaşları için geçerli değildir.

6) Tokyo (NRT) hava alanından transit geçecek yolcular aynı gün içinde çıkış yapmak zorundalardır.


Japonya - Türkiye için vize uygulamaları;

Japonya hükümeti, 01 Ekim 2020 tarihi itibariyle tüm Uygunluk belgesi (Certificate of Eligibility) sahiplerinin ve iş amacıyla kısa süreli seyahat edeceklerin genel olarak ülkeye girişlerine izin verme kararı almıştır.

Vize başvurusu yapmak isteyen kişilerin aşağıdaki belgeleri temin ettikten sonra Başkonsolosluğumuzla irtibata geçmelerini rica ederiz.

(1.) Uygunluk belgesi (Certificate of Eligibility) sahipleri için;

 • Vize başvuru formu
   
 • 1 adet fotoğraf
   
 • Pasaport
   
 • Uygunluk belgesi (Certificate of Eligibility)
   
 • 2 adet taahhütname fotokopisi

(2.) İş amacıyla kısa süreli seyahat edecekler için;

 • Vize başvuru formu
   
 • 1 adet fotoğraf
   
 • Pasaport
   
 • Başvuru sahibinin işyerinden alacağı çalışma belgesi
   
 • Davet mektubu
   
 • Garanti mektubu
   
 • 2 adet taahhütname fotokopisi


* Taahhütnamelerin Japonya’daki ilgili kuruluş (eğitim kurumu, şirket, aile vizelerinde eşin çalıştığı şirket) tarafından doldurulması gerekmektedir. Taahhütname ile ilgili ayrıntılı bilgi, ilgili kuruluş tarafından Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan temin edilebilir. (Tel: +81-3-5363-3013)

2. Halihazırda Japonya’da oturma izni bulunan ve yeniden giriş iznine sahip kişiler için;

https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00157.html
 

3. Turizm v.b. amaçlı 90 güne kadar yapılacak kısa süreli seyahatler için, T.C. vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti devam etmekle birlikte, Covid 19 önlemleri çerçevesinde, Japonya’ya bu amaçla seyahat edecek kişilerin girişlerine geçici olarak müsade edilmemektedir. (「Japon eş v.b. 」gibi özel istisnalar hariç).

Konu ile ilgili değişiklikler, web sayfamızda duyurulacaktır.

4.   Ayrıntılı bilgi için, Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sayfasını inceleyiniz.

LÜBNAN

Yayın Tarihi : 10/06/2021

1) Lübnan’a seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,

Lübnan’a uçuşlar başlamıştır.

Ülkeye girişlerde 96 saat önceden yapılmış olan negatif PCR testi sonucunu ve sağlık sertifikalarını sunmak zorundadır. Ayrıca Lübnan’a vardıklarında hava limanında PCR Testi yapılmaktadır. Bu kural 1 hafta içinde geri dönecek yolcular içindir. Ayrıca Lübnan’a Adana (ADA) , Addis Ababa (ADD) , Baghdad (BGW) , Cairo (CAI) VE Istanbul (ISL) and Istanbul (SAW) gelecek yolcuları 72 saatlik otel rezervasyonları olması gerekmektedir. Ayrıca Covid 19 Aşı sertifikası talep edilmektedir.

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • 12 yaşından küçükler için bu kurallar geçerli değildir.
   

2) Ülkeye gelen kişiler 48 saat karantinada kalmak zorundadır.

3) Beyrut (BEY) hava limanından Suriye’ye geçecek olan yolcular Suriye otoritelerinden ön onay almak zorundadır.

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • Suriye Vatandaşları
   
 • Suriye tarafından seyahat dökümanı verilen Filistinli göçmenler
   

4) Sağlık deklarasyon formu online (https://acrg.is/0GaDnG) olarak doldurulmuş olmalıdır.

5) Uçuş ekibi’nin Korona Aşı sertifikası ve otel konaklama bilgileri gerekmektedir.

6) Son 14 gün içinde Brezilya ve Hindistan’da bulunanların ülkeye girişi yasaktır.

MISIR

Yayın Tarihi : 29/06/2021

Mısır’a seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,

 • Mısır’a uçuşlar başlamıştır.

1) Mısır’a varışlarda Halk Sağlığı Kartı sunulması zorunludur.

2) Kişilerin Sağlık sertifikaları ve son 72 saat içinde yapılmış olan negatif COVID-19 PCR test sonucunu sunmaları zorunludur.  Sağlık sertifikası ve test sonucunun Arapça veya İngilizce olması gerekmektedir. 6 yaşından küçükler için bu geçerli değildir.

3) Hurghada (HRG) , Marsa Alam (RMF) , Sharm El Sheikh (SSH) veya Taba (TCP) ye inen negatif COVID-19 testi olmayan KİŞİLER , Ülkeye girişlerinde PCR testine girmek zorundadır ve test ödemesi kişinin kendi tarafından yapılmaktadır.

SURİYE

Yayın Tarihi : 01/06/2021

Suriye’ye seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar

1) Suriye’ye uçuşlar Aleppo (ALP) ve Damascus (DAM) için açılmıştır.

2) Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • Suriye Vatandaşları
   
 • Diplomatik pasaportlu yolcular
   
 • Suriye Vizeli yolcular
   
 • Suriye Vatandaşlarının akrabaları
   
 • Suriye’de okuyan üniversite öğrencileri
   

3) Yolcular en fazla 96 saat önce yaptırmış oldukları negatif PCR testi sonuçlarını ve sağlık sertifikalarını uçağa biniş noktasında sunmak zorundadır. Testler onaylı laboratuvar’larda yaptırılmalıdır. 12 yaşından küçük yolcular için bu kural geçerli değildir.

4) Yolcular indiklerinde Yolcu bilgi formunu eksiksiz şekilde doldurmak zorundadır.

5) Yolcu kendi kendine izolasyona maruz kalabilir.

IRAK

Yayın Tarihi : 01/07/2021

1) Irak’a uçuşlar yeniden başladı.

2) Yolcular ülkeye vardıklarında medikal taramadan geçip karantinaya alınırlar.

3) Basra ve Bağdat’a seyahat eden yolcuların, en fazla 72 saat önce yapılmış ve negatif sonuçlanmış COVID-19 testi olması gerekmektedir.

4) Erbil ve Süleymaniye’ye seyahat eden yolcuların 72 saat önce yapılmış ve negatif sonuçlanmış COVID-19 testi yok ise, ülkeye vardıklarında test masrafını kendileri karşılamaları gerekmektedir.

5) Erbil ve Süleymaniye’ye seyahat eden yolcuların teminat mektubu olması gerekmektedir.

6) Erbil ve Süleymaniye’ye gelen havayolu mürettebatı bir sonraki uçuşa kadar kaldıkları otelde kendilerini izole etmek zorundadırlar.

7) Sağlık sertifikalarının arapça veya İngilizce olması gerekmektedir.

8) Endonezya vatandaşları Basra (BSR) ve Najaf (NJF) havalimanından giriş yapamaz.

9) Hindistan’dan gelen yolcularını giriş yapması yasaktır.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Yayın Tarihi :07/07/2021

1) Birleşik Arap Emirlikleri’ne seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,

Ülkeye giriş yasaktır. Yalnız Türk Vatandaşları için sadece Dubai uçuşlarında 19 - 50 yaş arası Erkek’ler tek başına gidemez ve 50 yaşından büyük Erkekler ise ailesi ile beraber vize başvurusu yapabilir. Fuar’a katılım sağlayacakların vize başvurusundan önce evraklarını Birleşik Arap Emirlikleri İç İşleri Bakanlığı onay verirse başvuru yapılabilir.

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları ve ikametgah sahipleri
   
 • Sponsoruyla seyahat eden ev yardımcıları veya sponsorların 1.derece yakınları
   
 • Dubai (DXB) ’ye turistik olarak gelen kişiler.
   
 • Dubai (DXB) ’ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri kimlik kartı olan Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Sudi Arabistan vatandaşları.
   
 • Fast track programı altında Dubai (DXB) ’ye seyahat eden Kore vatandaşları , Giriş için önceden düzenlenmiş bir vizeye veya ön onaya sahip olmalıdır.
   
 • Abu Dhabi (AUH)’ye seyahat eden kişilerin ikamet vizesi olması gerekmektedir.
   
 • Fast track programı altında Abu Dhabi (AUH)’ye seyahat eden Kore vatandaşları , Giriş için önceden düzenlenmiş bir ön vize onayına sahip olmalıdır.
   

2) Yolcular Dubai (DXB) ‘ye vardıklarında ,
 

 • Tıbbi taramaya tabidir ve Sağlık bildirim formu sunmak zorundadır.
   
 • Covid 19 testini DXB aplikasyonuna giriş yapıp yüklemesini yapmak zorundadır.

3) Dubai (DXB) hava limanına iniş yapan turistlerin sağlık sigortası olması zorunludur.

4) Birleşik Arap Emirlikleri ikametgah vizesi olanlar Dubai (DXB) hava limanına indiklerinde GDRFA onayını almış olmaları gerekmektedir.

Onay için https://smart.gdrfad.gov.ae

5) Birleşik Arap Emirlikleri ikametgahı olanlar Dubai (DXB) ye varmadan önce https://uaeentry.ica.gov.ae’den güncel durumlara bakmak zorundadır.

6) Dubai (DXB) ‘ye inecek yolcular sağlık raporu ve negatif Corana PCR testini (96 saat’ten önce yapılmış olan) sunmak zorundadır.  Sağlık testi onaylı laboratuvar listesinde olan bir laboratuvar’dan alınmış olmalıdır.

https ://screening.purehealth.ae


Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • 12 yaşından küçük olan çocuklar
   
 • Ciddi ve orta derece engelli yolcular.
   
 • Fast Track programı ile gelen Kore vatandaşları

7) Amerika’dan Abu Dhabi (AUH) ye gelen yolculardan son 96 saatte yapılan negatif Korona testi ve sağlık raporu istenmektedir. Sağlık testi onaylı laboratuvar listesinde olan bir laboratuvar’dan alınmış olmalıdır.

https ://screening.purehealth.ae

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • 12 yaşından küçük olan çocuklar
   
 • Ciddi ve orta derece engelli yolcular.
   
 • Fast Track programı ile gelen Kore vatandaşları

8) Amerika’dan Abu Dhabi (AUH) ye gelmeyen yolculardan son 96 saatte yapılan negatif Korona testi ve sağlık raporu istenmektedir. Sağlık testi onaylı laboratuvar listesinde olan bir laboratuvar’dan alınmış olmalıdır.

https ://screening.purehealth.ae

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • 12 yaşından genç olan çocuklar
   
 • Ciddi ve orta derece engelli yolcular.
   
 • Fast Track programı ile gelen Kore vatandaşları

9) Yolcular ve Hava yolları Kabin Memurları Abu Dhabi (AUH) ye indiklerinden sağlık taramışından geçirilir ve karantinaya alınır.

10) Abu Dhabi’ye varışlarda vize işlemleri askıya alınmıştır. Seyahat edecek kişi önceden vizesini almak zorundadır.

11) Birleşik Arap Emirlikleri tarafından basılan ve süresi dolmuş ikametgahların geçerlilikleri Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştır.

12) İkametgahı olan yolcular 180 günden fazla yurt dışında kalabilir.

13) Kore vatandaşı olan Fast Truck  programı ile gelenlerden son 72 saat içinde yapılmış olan negatif Covid 19 PCR testi ve sağlık raporu istenmektedir.

14) Abu Dhabi (AUH) ‘ye transit olarak gelenler maksiumum 24 saat kalabilirler.

15) Abu Dhabi (AUH) hava limanında transit geçen yolcular 8 saat’ten fazla kalacaklarsa onaylı otel rezervasyonu sunmalıdırlar.

16) Kongo , Uganda , Vietnam ve Yemen’den gelen uçuşlar durdurulmuştur.

17) Nijerya ve Güney Afrika’dan gelen uçuşlar 16 Temmuz 2021 tarihine kadar durdurulmuştur.

18) Yemen’den gelecek uçuşlar durdurulmuştur.

KUVEYT

Yayın Tarihi :18/06/2021

1) Kuveyt’e seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,  İngiltere’den ve Hindistan’dan gelecek uçuşlar durdurulmuştur.


Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • Kuveyt vatandaşları
   
 • Kuveyt vatandaşlarının 1.derece akrabaları
   
 • Kuveyt vatandaşlarının yanında çalışan personelleri
   
 • Diplomatik veya özel pasaportu olan yolcular Kuveyt büyükelçiliğinden önceden onay almaları gerekir.

2) 1 Eylül 2019 tarihinden önce Kuveyt'ten ayrılan Kuveyt ikametgahı olanların Kuveyt'e girmesine izin verilmiyor.

3) Yolcuların sağlık sertifikası ve negatif PCR testi sonucunun olması gerekmektedir. Test sonucu uçuştan maksimum 96 saat önce yapılmış olmalıdır.

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir ;
 

 • 6 yaşından küçükler
   
 • Transit geçen yolcular
   
 • Kuveyt'ten ayrılmadan 96 saat önce düzenlenen koronovirüs PCR testi sonucu negatif olan sağlık raporu ile Kuveyt'e dönen yolcular.
   

4) Yolcular, 14 gün süreyle tıbbi taramaya ve kendi kendine tecride tabi tutulur.

5) Yolcular kişisel telefonlarına 'Shlonik' ve 'Kuwait Mosafer' uygulamalarını yükleme

6) Kuveyt’e varışta vize uygulamış geçici olarak durdurulmuştur.

7) GCC ülkelerinin vatandaşlarının sivil kimlik kartı ile giriş yapmalarına izin verilmez.
 

 • Kuveyt’ten ayrılırken kimlik kartı ile ayrılan Kuveytliler için bu kural geçerli değildir.
   

8) Kuveyt tarafından verilmiş oturma izni olan yolcular, Kuveyt Mobil Kimlik uygulaması aracılığıyla verilen dijital bir Sivil Kimlik ile giriş yapabilirler.

9) PCR Test ücreti yolcular tarafından ödenecektir.

10) İsrail vatandaşlarının ülkeye girişi yasaktır.

BAHREYN

Yayın Tarihi : 25/06/2021

1) Bahreyn’e seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar, Ülkeye girişler yasaktır.

 • Bahreyn ikametgahı olanlar
   
 • Umman , Sudi Arabistan , Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt vatandaşları
   
 • Askeri Personel

2) PCR testi ödemesi yolcular tarafından karşılanacak olup yolcunun test sonucu çıkana kadar karantinada kalması gerekmektedir.

3) Araçla veya yaya olarak sınır geçişleri askıya alınmıştır.

4) Addis Ababa ve Bakü’den gelen uçuşlar durdurulmuştur. 

5) Lübnan ve Suriye’den gelen uçuşlar durdurulmuştur.

6) Son 14 günde Nepal , Pakistan , Hindistan’dan gelen transit gelen yolcular giriş yapamaz.

7) Yolcular 10 gün karantinada kalır. Bu kural 2 doz aşısını olup 2.dozdan sonra 14 gün geçiren yolcular için uygulanmaz.

FAS

Yayın Tarihi :07/07/2021

Fas’a seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,

1) Türkiye ‘den gelen yolcular ülkeye giriş yapmadan 48 saat önce PCR Testi yaptırmak zorundadır. Sonuç sertifikasının İngilizce , Arapça veya Fransızca olması gerekmektedir.

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • Ülkesine geri dönenler
   
 • Vize’den muaf olan ülkelerden gelen Onaylı Otel rezervasyonu olan ve Fas’lı bir şirketten davetiyesi olan kişiler.
   

2) Ülkeye giriş yapan kişiler Fas’a varmadan önce Yolcu Sağlık formunu (https://www.onda.ma/form.php) doldurmuş ve çıktısını almış olmalıdır.

3)  Yolcular seyahat etmeden 48 saat önce sağlık sertifikası ve Negatif Korona testini yaptırmış olmalıdır. Test sonucu Arapça, İngilizce veya Fransızca olmalıdır.

GÜNEY AFRİKA

Yayın Tarihi : 06/07/2021

Güney Afrika’ya seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,
 

 • Uçuşlar Başlamıştır.
   
 • Arjantin, Ermenistan, Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Şili, Kolombiya, Hırvatistan, Yunanistan, Danimarka, Fransa, Hindistan, İran , Irak, Lübnan, Maldivler, Malta, Hollanda, Portekiz, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika , İsviçre, İngiltere’den gelen kişiler giriş yapamaz.

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir; 

1) Güney Afrika vatandaşları

2) Uzun süreli vizesi olan yolcular  

3) Yolcular sadece Cape Town (CPT),Durban (DUR) ve Johannesburg (JNB) havalimanlarına inebilir.

4) Güney Afrika’ya varışlarda
 

 • Tıbbi tarama yapılır.
   
 • Telefonunuza Güney Afrika Covid uyarı aplikasyon indirmesi gerekmektedir.

5) Yolcular,  seyahatlerinden 72 saat önce Covıd 19 testi yaptırmalıdır. Karantina durumunda masraflar yolcuya aittir.

6) Havayolu çalışanları seyahatten 72 saat önce Covıd 19 testi yaptırmalıdır. Kalkıştan önce kişisel izolasyon’da bulunması gerekmektedir.

7) Vize muhafiyeti olan Fransa, Almanya, İtalya, Kore, Portekiz, Singapur, İspanya, Amerika ve Hongkong pasaportlu yolcular, İngiliz pasaportlu, İngiliz ikametgahlı yolcuların vize muhafiyetleri eski haline getirilmiştir.

8) Yolcular Seyahat Sağlık formunu Güney Afrika’ya varmadan 2 gün önce aşağıdaki linkten doldurmalıdır.

https://sa-covid-19-travel.info/

KAMERUN

Yayın Tarihi : 16/12/2020

1) Ülkeye giriş yasaktır.
 

 • Bu kural, vatandaşlar ve oturum hakkı sahibi olanlar için geçerli değildir.
   

2) Yolcuların en fazla 72 saat önce yapılmış ve negatif sonuçlanmış Coronavirus (COVID-19) PCR testi olması gerekir.

3) Yolcular ve havayolu mürettebatı tıbbi taramaya tabi tutulur.

NİJERYA

Yayın Tarihi :04/05/2021

Nijerya’ya seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar ,

1) Türkiye, Brezilya ve Hindistan’da son 14 gün içinde bulunanlar ülkeye giremez.  

Nijerya’ya varan yolcular ,

2) Sağlık sertifikası ve seyahatten 96 saat önce yapılmış olan negatif korona testini sunmak zorunda olup, testin İngilizce olması gerekmektedir.

3) Tıbbi muayeneye tabidirler.

 • 7 günlük karantina uygulanacaktır.

4) QR kod uygulaması yapılmaktadır hava limanına inişlerde.

https://nitp.ncdc.gov.ng/onboarding/homepage

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol