Ülkelere Göre Seyahat Kısıtlamaları

Ülkelere Göre Seyahat Kısıtlamaları

2020 Mart ayı itibariyle dünyayı saran COVID 19 pandemisi nedeniyle, dünyadaki bütün ülkeler seyahatlerini kısıtlamış ve vize alımlarını durdurmuş bulunmaktadır.

Diğer yandan COVID 19 kısıtlamaları devam etmesine rağmen, bazı ülkeler tarafından vize başvuruları alınmaktadır. Bununla birlikte kısıtlamalar ve uygulamalar sık sık güncellenmekte ve değişmekte olup, 24 ülkenin seyahat kısıtlamaları ve vize uygulamaları hakkındaki detay bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ALMANYA

Yayın Tarihi : 12/10/2020

1) Ülkeye giriş yasaktır.

Bu kural aşağıda belirtilen hususlar için geçerli değildir:
 

 • Avrupa Ekonomik Alanı üye devletleri ve İsviçre vatandaşları,
   
 • İngiliz vatandaşları,
   
 • Avrupa Ekonomik Alanı üye devletleri ve İsviçre vatandaşlarının yakın aile üyeleri (akrabalık bağının kanıtlanması gerekmektedir),
   
 • İngiliz vatandaşlarının yakın aile üyeleri (akrabalık bağının kanıtlanması gerekmektedir),
   
 • Almanya'da ikamet edenlerin yakın aile üyeleri (Akrabalık bağının kanıtlanması gerekmektedir),
   
 • Avrupa Ekonomik Alanı üye devletleri veya İsviçre tarafından verilmiş oturma izni olan yolcular,
   
 • Avrupa Ekonomik Alanı üye devletleri veya İsviçre tarafından verilen uzun süreli vizesi olanlar,
   
 • 17 Mart 2020 tarihinden sonra vize almış yolcular,
   
 • Avustralya, Kanada, Gürcistan, Yeni Zelanda, Tayland, Tunus ve Uruguay'da en az 6 aydır ikamet edenler,
   
 • Askeri personel,
   
 • Ticari Gemi Çalışanları,
   
 • Eğitimlerini Almanya dışında tamamlayamayacak öğrenciler,
   
 • Evli olmadan Almanya’da ikamet eden eşler. (Yazılı bir davetiye ve Almanya’da ikamet ettiğini gösteren evrakın kopyasının sunulması gerekir. İlişkilerini kanıtlayabilir olmaları gerekmektedir)
   
 • Fuar katılımcıları ve fuar ziyaretçileri (fuar standı kurulumu için gerekli personel buna dahil değildir. Fuarda görüşülecek olan firmadan alınmış tarih belirtilen randevu mektubu olması zorunludur.) Ülkede müsaade edilen konaklama süresi en fazla 120 saattir,
   
 • İşveren tarafından Almanya’ya gönderilmiş olan makinelerin/tesislerin montajı/bakımı/onarımı ve işletme açısından önemli bir nedenle gerçekleşmesi gereken zorunlu iş seyahatleri,
   
 • Ülkeye giriş yapılmadan en fazla 48 saat önce Coronavirus (COVID-19) PCR testi yapılması gerekmektedir.

2) Yolculara Coronavirus (COVID-19) PCR testi uygulanacak ve sonucu pozitif çıkarsa 14 gün süreyle karantinaya alınacaklardır. Daha fazla bilgi için:

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/faq-tests-entering-germany.html

İTALYA

Yayın Tarihi : 09/10/2020

Ülkeye turistik olarak giriş yasaktır.

1) Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir:
 

 • İtalyan vatandaşları,
   
 • İtalyan vatandaşlarının aileleri,
   
 • İngiliz vatandaşları, İngiliz vatandaşlarının aileleri ve İngiltere’de oturum hakkı sahibi olanlar,
   
 • İtalya’da oturum hakkı sahibi olanlar ve onların aile üyeleri,
   
 • İtalya’da oturum hakkı sahibi olanların partnerleri (İlişkilerini kanıtlayabilir olmaları gerekmektedir),
   
 • Fuar için ziyaretçi değil katılımcı (Sadece stand kuracak kişi başvurabilir, fuar için ödeme makbuzları ve fuar krokileri gerekmektedir)
   
 • Ülkede ticari amaçlı müsaade edilen konaklama süresi en fazla 120 saattir.
   
 • İtalya’da düzenlenecek olan uluslararası fuarlara katılım amacıyla gidilmişse 120 saatten fazla konaklama yapılabilir. Ancak vize işleminin sonuçlanmasının ardından, seyahat sürecinde, uçağa biniş ve sonraki güvenlik  kontrolleri aşamalarında, taşıyıcı şirkete, İtalyan topraklarına girişten 72 saat önce tamponla moleküler tanı ya da antijen testlerinden birine tabi tutulduğunu ve negatif sonuç alındığını gösterir bir rapor ibraz edilmesi gerekecektir.
   
 • Fuar katılımı için ticari vize başvurusunda bulunan şahıslar, başvuru esnasında, ticari vize için talep edilen standart başvuru evrakının yanı sıra, fuar organizasyon kurumu tarafından hazırlanmış, İtalyan Sağlık Bakanlığı’nın fuarın düzenlenmesi konusunda izin verdiğinin net bir şekilde belirtildiği açıklayıcı ve ayrıntılı bir davet mektubu da sunacaklardır.
   
 • İkamet ettikleri ülkeye İtalya üzerinden dönen yolcular,
   
 • Öğrenciler,

2) Görev için seyahat eden askeri personel,

3) Son 14 gün içerisinde Kosova, Montenegro veya Sırbistan'da bulunmuş ya da transit geçmiş yolcuların ülkeye girmesine veya transit geçiş yapmasına izin verilmez.

4) Son 14 gün içerisinde Hırvatistan, Yunanistan, Malta ve İspanya'da bulunmuş ya da transit geçmiş kişilerin;

 • Ülkeden ayrılmadan önce en fazla 72 saat önce yapılmış ve negatif sonuçlanmış COVID-19 testinin  görevliye ibraz edilmesi gerekir.
   
 • Ülkeye giriş yapıldıktan sonra en fazla 48 saat içerisinde yerel sağlık merkezinde COVID- 19 testi olunması gerekir.
   

5)Yolcular 14 gün süreyle kendi kendilerini tecrit altına almak zorundadırlar. Daha fazla bilgi için:

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html

6) Yolcular uçağa binmeden önce kişisel beyan formu doldururlar. Forma aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2020/08/self-declaration_in_case_of_entry_into_italy_from_abroad_-_form_14_08.pdf
 

Not : Türkiye’den Ticari Vize başvuruları kabul edilmektedir.

FRANSA

Yayın Tarihi : 08/10/2020

1) Fransa’ya seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,

 • Fransa vatandaşları
   
 • Fransa ikametgah sahipleri
   
 • Fransa vatandaşları ve onların aile üyeleri
   
 • Fransa vatandaşları için seyahat sonrası 14 gün karantinada bulunmaları gerekmektedir.
   
 • Öğrenciler
   
 • Deniz Adamları

2)  Türk vatandaşlarına seyahat izni bulunmamaktadır.

Not :  Öğrenciler için seyahat izni mevcut olup, ülkeye girişten  72 saat öncesinde Covid 19 testi istenmektedir. Ayrıca yukardaki seyahat şartlarını karşılayan yolculardan Korona virüs semptomları olmadıklarına dair beyanname talep edilmektedir.

HOLLANDA

Yayın Tarihi :  08/10/2020

1) Hollanda’ya seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar ,
 

 • Hollanda vatandaşları
   
 • Hollanda’da ikametgah sahipleri
   
 • Hollanda vatandaşları ve onların aile üyeleri
   
 • İngiliz Vatandaşları
   
 • Hollanda vatandaşları için seyahat sonrası ülkeye girişte 10 gün karantinada bulunmaları gerekmektedir.
   
 • Öğrenciler
   
 • Askeri Personel
   
 • Deniz Adamları

2) Yüksek korona virüs riskli ülkelerden geleneler sağlık deklarasyon doldurmaları zorunludur.

3) Yolcular ülkeye girdiklerinde 10 güm karantinada kalmak zorundadırlar.

4) Türk vatandaşlarına seyahat izni bulunmamaktadır.

İSPANYA

Yayın Tarihi : 07/10/2020

Ülkeye giriş 31.10.2020 tarihine kadar yasaktır.

1) Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir ;
 

 • İspanya vatandaşları ve oturum hakkı olanlar,
   
 • Schengen Üye Devletleri’nden uzun süreli vize alıp İspanya üzerinden ikamet ettikleri ülkeye dönen yolcular,
   
 • Diplomatik pasaport olup iş için seyahat eden yolcular,
   
 • Ticari Gemi Çalışanları,
   
 • Askeri personel,
   
 • Avrupa Birliği Üye Devletleri vatandaşlarının yakın aile üyeleri,
   
 • İngiliz vatandaşlarının yakın aile üyeleri,
   
 • İspanya vatandaşlarının evli olmayan partnerleri. İspanya Konsolosluğu tarafından ilişkilerinin konfirme edilmesi gerekir.
   
 • Avusturya’, Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İsveç, İsviçre ve İspanya’da kursa kaydolmuş öğrenciler. Bu öğrencilerin:
   
 • Sağlık sigortası olması gerekmektedir.
   
 • Kursun başlamasına en fazla 15 gün kala eğitim gördükleri ülkeye seyahat etmeleri gerekmektedir.

2) Yolcuların https://www.spth.gob.es adresinden “FCS SAĞLIK KONTORLÜ FORMU” doldurması gerekmektedir. Form doldurulduktan sonra QR kodu oluşacaktır. Bu kodu ülkeye vardıkları zaman ibraz edeceklerdir.
 

 • Bu kural transit geçen yolcular için geçerli değildir.

3) Oturum izinleri ve “D” vizesinin süresi 17 Aralık 2019 ve 21 Haziran 2020 tarihleri arasında geçenlerin ülkeye girişleri 21 Aralık 2020 tarihine kadar kabul edilmektedir.

4) Yolcular tıbbi taramaya tabi tutulur.

ROMANYA

Yayın Tarihi : 15/10/2020

1) Ülkeye giriş 13 Kasım 2020 tarihine kadar yasaktır.

Bu kural:
 

 • Vatandaşlar ve oturum hakkı sahibi olanlar,
   
 • İngiliz vatandaşları,
   
 • Avrupa Ekonomik Alanı üye devletleri vatandaşları ve aile üyeleri veya İsviçre vatandaşları,
   
 • Avrupa Birliği üye devletlerinden uzun süreli vizeye sahip olan yolcular,
   
 • Askeri personel,
   
 • Ticari Gemi Çalışanları,
   
 • Öğrenciler için geçerli değildir.
   

2) Yolcular 14 gün süreyle karantinaya alınırlar. 

İNGİLTERE

Yayın Tarihi : 10/07/2020

1) İngiltere’ye seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,
 

 • İngiltere’ye seyahat edecek kişiler 14 gün boyunca karantinada kalmaları gerekmektedir.
   
 • İngiltere’ye varmadan 48 saat önce Halk Sağlığı takibi formunun online olarak doldurulması gerekmekte olup, form için ayrı bir ücret talep edilmemektedir.
   

Form : www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

AMERİKA

Yayın Tarihi : 06/10/2020

1) Amerika’ya seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,
 

 • Amerika Vatandaşları ve daimi ikametgah’ları olanlar
   
 • Amerikan Vatandaşları eşleri ve İkametgahı olanların eşleri.
   
 • A-1 , A-2 , C-1 , C-1/D , C-2 , C-3 , CR-1 , CR-2 , D , E-1 – G-1 , G-2 , G-3 , G-4 , IR-4 , IH-4 , NATO-1 , NATO-4 veya NATO-6 vizeleri olanlar seyahat edebilir.
   
 • Amerikan ordusu üyelerinin eşleri ve çocukları.
   
 • Korona virüsünün kontrol altına alınmasıyla ilgili olarak ABD Sağlık Bakanlığı'nın davetiyesi ile seyahat ettiğine dair kanıt bulunan kişiler.
   
 • Yolcular varış noktasında koronovirüs önlemlerine tabidir.
   

Not :  Geçerli vizesi olup, yukardaki şartları gerçekleştirmeyenler ülkeye giriş yapamazlar.

KANADA

Yayın Tarihi :  01/10/2020

1) Kanada’ya seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,

30 Eylül 2020’ye kadar girişler yasaktır.

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • Kanada vatandaşları
   
 • Kanada’da ikametgah sahipleri
   
 • Amerika’dan seyahat eden kişiler için seyahatlerinin turistik olmaması şartı
   
 • Kanada vatandaşı veya oturum sahibi olan kişilerin aileleri
   
 • Denizciler
   
 • Öğrenciler
   

2)  Seyahat eden yolcular Vancouver (YVR) , Calgary (YYC) , Montreal (YUL) ve Toronto (YYZ) hava limanlarına iniş yapmak zorundadır.

3) Seyahat eden yolculara 14 günlük karantina uygulanacaktır.

İSRAİL

Yayın Tarihi : 21/09/2020

1) Yolcuların ülkeye giriş ve transit yapması yasaktır.
 

 • Bu kural, vatandaşlar ve oturum hakkı sahibi olanlar için geçerli değildir.
   
 • Bu kural, İsrail Nüfus ve Göçmenlik İdaresi veya İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından giriş izni verilen yolcular için geçerli değildir.
   

2) Yolcuların ülkeden ayrılmadan en fazla 24 saat önce elektronik onay alması gerekir. Bu onay aşağıdaki linktedir.

https://go.gov.il/entry-to-israel-en

3) Yolcular kendilerini 14 gün karantinaya alınırlar.

4) Havayolu mürettebatı bir sonraki uçuşa kadar kendilerini izole etmek zorundadırlar.

RUSYA

Yayın Tarihi :  14/10/2020

1) Rusya’ya seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,
 

 • Rusya vatandaşları
 • Rusya’da İkametgah sahipleri
   
 • Rusya vatandaşları ve onların aile üyeleri
   
 • İngiliz Vatandaşları ve ikametgah sahipleri, İngiltere’den geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • Belarus Vatandaşları ve ikametgah sahipleri, Belarus’tan geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • Kore Vatandaşları ve ikametgah sahipleri, Kore’den geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • Kazakistan Vatandaşları ve ikametgah sahipleri, Kazakistan’dan geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • Kırgızistan Vatandaşları ve ikametgah sahipleri, Kırgızistan’dan geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • Mısır Vatandaşları ve  ikametgah sahipleri. Mısır’dan geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • Maldivler Vatandaşları ve ikametgah sahipleri. Maldivler’den geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • İsviçre Vatandaşları ve ikametgah sahipleri. İsviçre’den geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • Tanzanya Vatandaşları ve ikametgah sahipleri. Tanzanya’dan geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • Türk Vatandaşları ve ikametgah sahipleri, Türkiye’den geldiklerinde giriş yapabilirler.
   
 • Birleşik Arap Emirlikleri Vatandaşları ve ikametgah sahipleri, Birleşik Arap Emirliklerinden geldiklerinde giriş yapabilirler.
   

2) Seyahatten 72 saat önce COVİD- 19 testi yaptırılması (Negatif sonuç isteniyor) zorunlu olup, testin İngilizce olması istenmektedir.

3) Transit olarak geçecek yolculardan da negatif PCR testi istenmektedir. PCR testi son 72 saat’te yapılmış olmalıdır.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ

Yayın Tarihi :29/09/2020

1) Çin Halk Cumhuriyeti’ne seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,
 

 • Çin Halk Cumhuriyeti’ne yabancıların ve ikametgah sahiplerinin girişleri geçici olarak askıya alınmıştır. APEC Ticari Seyahat kartlarıyla girişler geçici olarak askıya alınmıştır.
   
 • Liman vizeleri geçici olarak askıya alınmıştır.
   
 • ASEAN grup ülkeleri vatandaşlarının’da girişleri geçici olarak askıya alınmıştır.
   
 • Diplomatik , Hizmet veya C vizelerinin girişleri etkilenmeyecektir.
   
 • Çin Halk Cumhuriyeti için gerekli ekonomik, ticari veya acil insani ihtiyaçlar için gelen yabancı uyruklular, Çin büyükelçiliklerine veya konsolosluklarına vize başvurusunda bulunabilirler.
   
 • 28 Mart 2020'den sonra Çin Halk Cumhuriyeti dışından verilen vize ile yabancı uyrukluların girişleri etkilenmez.
   
 • Daimi oturma izni olan yabancı uyrukluların girişleri etkilenmez

2) Beijing (PEK) , Guangzhou (CAN) , Shanghai (SHA) , Pudong (PVG) , Shenzen (SZX) veya Xiamen (XMN) gelen kişiler tıbbi muayene’ye tabidir ve 14 gün karantina’da kalacaklardır.

3) Yabancı Hava yolu kabin ekipleri kısa süreli kalacaklarsa (Hava alanından çıkmadan) test yaptırmalarına gerek yoktur.

4) Yolcular Ülkeye giriş ve çıkışlarda sağlık deklarasyon formu sunmaları gerekmektedir. Yolcular varmadan önce online (https://health.customsapp.com) olarak doldurulmalıdır.

5)Türkiye’den giden yolcular sağlık sertifikası ve 72 saat önceden yapılmış negatif Korona testi sunmak zorundadır. Ayrıca Sağlık sertifikasının yeşil QR kodu ile HS işaretli olması gerekiyor veya Konsolosluk – Elçilik’ten alınmış Sağlık deklerasyon formunu sunmaları gerekmektedir.

JAPONYA

Yayın Tarihi :01/10/2020

1) Japonya’da seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,

 • Afganistan, Arnavutluk, Ermenistan, Cezayir, Arjantin, Avusturalya, Azerbaycan, Bahamalar, Bangladeş, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Şili, Çin, Kongo, Kolombiya, Küba, Danimarka, Dominik, Ekvador, Mısır, Fransa, Gabon, Yunanistan, Haiti, Honduras, İzlanda, Endonezya, İtalya, Almanya, Kuveyt, Lübnan , Libya , Litvanya, Norveç , Sırbistan , Somali, Singapur , Tayland, Güney Afrika, İspanya, Sudan, Tunus, Tacikistan, Uruguay, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Zambiya, Türkiye veya Zimbabwe son 14 günde kalanların girişi yasaktır.
   
 • Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
   
 • Japon vatandaşları
   
 • Japon vatandaşının eşi ve çocukları kanıtlamak kaydıyla


31 Ağustos 2020 tarihinden önce Japon’yadan ayrılan Japon vatandaşları , yeniden giriş izni ile girebilir. Fakat Sağlık sertifikası ve son 72 saatte Korona negatif testi yaptırması gerekmektedir.

 • 1 Eylül 2020 tarihinden sonra Japonya’dan ayrılan Japon vatandaşları geri dönebilmeleri için Göçmenlik servisi tarafından verilen fişle giriş yapabilirler.  Sağlık sertifikası ve 72 saat önce negatif korona testi sonucu istenmektedir.
   
 • Amerikan Askeri
   
 • Amerikan Ordusunda sivil görevli personeller ve Japonya’daki akrabaları
   

2) Varışta karantina sorularının tamamının cevaplanması gerekmektedir.

3) Yolcular ve Hava Yolu kabin görevlileri tıbbi muayeneye tabidir.

4) İngiliz Pasaportu , Macao Pasaportu ve Hong kong Pasaportu olanların vize muafiyeti askıya alınmıştır.

5) Yolcu gemilerindeki yolcuların Japonya’ya girişleri yasaktır. Bu kural Japonya vatandaşları için geçerli değildir.

6) Tokyo (NRT) hava alanından transit geçecek yolcular aynı gün içinde çıkış yapmak zorundalardır.


Japonya - Türkiye için vize uygulamaları;

Japonya hükümeti, 01 Ekim 2020 tarihi itibariyle tüm Uygunluk belgesi (Certificate of Eligibility) sahiplerinin ve iş amacıyla kısa süreli seyahat edeceklerin genel olarak ülkeye girişlerine izin verme kararı almıştır.

Vize başvurusu yapmak isteyen kişilerin aşağıdaki belgeleri temin ettikten sonra Başkonsolosluğumuzla irtibata geçmelerini rica ederiz.

(1.) Uygunluk belgesi (Certificate of Eligibility) sahipleri için;

 • Vize başvuru formu
   
 • 1 adet fotoğraf
   
 • Pasaport
   
 • Uygunluk belgesi (Certificate of Eligibility)
   
 • 2 adet taahhütname fotokopisi

(2.) İş amacıyla kısa süreli seyahat edecekler için;

 • Vize başvuru formu
   
 • 1 adet fotoğraf
   
 • Pasaport
   
 • Başvuru sahibinin işyerinden alacağı çalışma belgesi
   
 • Davet mektubu
   
 • Garanti mektubu
   
 • 2 adet taahhütname fotokopisi


* Taahhütnamelerin Japonya’daki ilgili kuruluş (eğitim kurumu, şirket, aile vizelerinde eşin çalıştığı şirket) tarafından doldurulması gerekmektedir. Taahhütname ile ilgili ayrıntılı bilgi, ilgili kuruluş tarafından Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan temin edilebilir. (Tel: +81-3-5363-3013)

2. Halihazırda Japonya’da oturma izni bulunan ve yeniden giriş iznine sahip kişiler için;

https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00157.html
 

3. Turizm v.b. amaçlı 90 güne kadar yapılacak kısa süreli seyahatler için, T.C. vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti devam etmekle birlikte, Covid 19 önlemleri çerçevesinde, Japonya’ya bu amaçla seyahat edecek kişilerin girişlerine geçici olarak müsade edilmemektedir. (「Japon eş v.b. 」gibi özel istisnalar hariç).

Konu ile ilgili değişiklikler, web sayfamızda duyurulacaktır.

4.   Ayrıntılı bilgi için, Japonya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sayfasını inceleyiniz.

LÜBNAN

Yayın Tarihi : 25/09/2020

1) Lübnan’a seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,

Lübnan’a uçuşlar başlamıştır.

Ülkeye girişlerde 96 saat önceden yapılmış olan negatif PCR testi sonucunu ve sağlık sertifikalarını sunmak zorundadır. Ayrıca Lübnan’a vardıklarında hava limanında PCR Testi yapılmaktadır.
 

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • 12 yaşından küçükler için bu kurallar geçerli değildir.
   

2) Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Çad, Kongo, Eritre, Etopya, Gabon, Libya, Mali, Nijer, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, Zambiya ve Zimbabve’den gelen yolcular 48 saat geçerli Otel rezervasyonu yapmak zorundadır.

3) Ülkeye gelen kişiler 48 saat karantinada kalmak zorundadır.

4) Beyrut (BEY) hava limanından Suriye’ye geçecek olan yolcular Suriye otoritelerinden ön onay almak zorundadır.

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • Suriye Vatandaşları
   
 • Suriye tarafından seyahat dökümanı verilen Filistinli göçmenler
   

5) Sağlık deklarasyon formu online (https://acrg.is/0GaDnG) olarak doldurulmuş olmalıdır.

MISIR

Yayın Tarihi : 28/09/2020

1) Mısır’a seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,
 

 • Mısır’a uçuşlar başlamıştır.
   
 • Mısır’a varışlarda Halk Sağlığı Kartı sunulması zorunludur.
   

2) Kişilerin Sağlık sertifikaları ve son 72 saat içinde yapılmış olan negatif COVID-19 PCR test sonucunu sunmaları zorunludur.  Sağlık sertifikası ve test sonucunun Arapça veya İngilizce olması gerekmektedir. 6 yaşından küçükler için bu geçerli değildir.

3) Hurghada (HRG) , Marsa Alam (RMF) , Sharm El Sheikh (SSH) veya Taba (TCP) ye inen negatif COVID-19 testi olmayan KİŞİLER , Ülkeye girişlerinde PCR testine girmek zorundadır ve test ödemesi kişinin kendi tarafından yapılmaktadır.

SURİYE

Yayın Tarihi : 14/10/2020

1) Suriye’ye seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar

2) Suriye’ye uçuşlar açılmıştır.

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • Suriye Vatandaşları
   
 • Diplomatik pasaportlu yolcular
   
 • Suriye Vizeli yolcular
   
 • Suriye Vatandaşlarının akrabaları
   
 • Suriye’de okuyan üniversite öğrencileri
   

3) Yolcular en fazla 96 saat önce yaptırmış oldukları negatif PCR testi sonuçlarını ve sağlık sertifikalarını uçağa biniş noktasında sunmak zorundadır. Testler onaylı laboratuvar’larda yaptırılmalıdır. 12 yaşından küçük yolcular için bu kural geçerli değildir.

4) Yolcular indiklerinde Yolcu bilgi formunu eksiksiz şekilde doldurmak zorundadır.

5) Yolcu kendi kendine izolasyona maruz kalabilir.

IRAK

Yayın Tarihi : 29/09/2020

1) Son 30 gün içerisinde İran’da bulunmuş yolcuların Erbil ve Süleymaniye’ye giriş yapması yasaktır.

2) Irak’a uçuşlar yeniden başladı.

3) Yolcular ülkeye vardıklarında medikal taramadan geçip karantinaya alınırlar.

4) Basra ve Bağdat’a seyahat eden yolcuların, en fazla 72 saat önce yapılmış ve negatif sonuçlanmış COVID-19 testi olması gerekmektedir.

5) Erbil ve Süleymaniye’ye seyahat eden yolcuların 72 saat önce yapılmış ve negatif sonuçlanmış COVID-19 testi yok ise, ülkeye vardıklarında test masrafını kendileri karşılamaları gerekmektedir.

6) Erbil ve Süleymaniye’ye seyahat eden yolcuların teminat mektubu olması gerekmektedir.

7) Erbil ve Süleymaniye’ye gelen havayolu mürettebatı bir sonraki uçuşa kadar kaldıkları otelde kendilerini izole etmek zorundadırlar.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Yayın Tarihi :12/10/2020

1) Birleşik Arap Emirlikleri’ne seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,

Ülkeye giriş yasaktır.

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları ve ikametgah sahipleri
   
 • Sponsoruyla seyahat eden ev yardımcıları veya sponsorların 1.derece yakınları
   
 • Dubai (DXB) ’ye turistik olarak gelen kişiler.
   
 • Dubai (DXB) ’ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri kimlik kartı olan Bahreyn, Kuveyt, Umman ve Sudi Arabistan vatandaşları.
   
 • Fast track programı altında Dubai (DXB) ’ye seyahat eden Kore vatandaşları , Giriş için önceden düzenlenmiş bir vizeye veya ön onaya sahip olmalıdır.
   
 • Abu Dhabi (AUH)’ye seyahat eden kişilerin ikamet vizesi olması gerekmektedir.
   
 • Fast track programı altında Abu Dhabi (AUH)’ye seyahat eden Kore vatandaşları , Giriş için önceden düzenlenmiş bir ön vize onayına sahip olmalıdır.
   

2) Yolcular Dubai (DXB) ‘ye vardıklarında ,
 

 • Tıbbi taramaya tabidir ve Sağlık bildirim formu sunmak zorundadır.
   
 • Covid 19 testini DXB aplikasyonuna giriş yapıp yüklemesini yapmak zorundadır.

3) Dubai (DXB) hava limanına iniş yapan turistlerin sağlık sigortası olması zorunludur.

4) Birleşik Arap Emirlikleri ikametgah vizesi olanlar Dubai (DXB) hava limanına indiklerinde GDRFA onayını almış olmaları gerekmektedir.

Onay için https://smart.gdrfad.gov.ae

5) Birleşik Arap Emirlikleri ikametgahı olanlar Dubai (DXB) ye varmadan önce https://uaeentry.ica.gov.ae’den güncel durumlara bakmak zorundadır.

6)Dubai (DXB) ‘ye inecek yolcular sağlık raporu ve negatif Corana PCR testini (96 saat’ten önce yapılmış olan) sunmak zorundadır.  Sağlık testi onaylı laboratuvar listesinde olan bir laboratuvar’dan alınmış olmalıdır.

https ://screening.purehealth.ae

 

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • 12 yaşından küçük olan çocuklar
   
 • Ciddi ve orta derece engelli yolcular.
   
 • Fast Track programı ile gelen Kore vatandaşları

7) Amerika’dan Abu Dhabi (AUH) ye gelen yolculardan son 96 saatte yapılan negatif Korona testi ve sağlık raporu istenmektedir. Sağlık testi onaylı laboratuvar listesinde olan bir laboratuvar’dan alınmış olmalıdır.

https ://screening.purehealth.ae

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • 12 yaşından küçük olan çocuklar
   
 • Ciddi ve orta derece engelli yolcular.
   
 • Fast Track programı ile gelen Kore vatandaşları

8) Amerika’dan Abu Dhabi (AUH) ye gelmeyen yolculardan son 96 saatte yapılan negatif Korona testi ve sağlık raporu istenmektedir. Sağlık testi onaylı laboratuvar listesinde olan bir laboratuvar’dan alınmış olmalıdır.

https ://screening.purehealth.ae

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • 12 yaşından genç olan çocuklar
   
 • Ciddi ve orta derece engelli yolcular.
   
 • Fast Track programı ile gelen Kore vatandaşları

9) Yolcular ve Hava yolları Kabin Memurları Abu Dhabi (AUH) ye indiklerinden sağlık taramışından geçirilir ve karantinaya alınır.

10) Abu Dhabi’ye varışlarda vize işlemleri askıya alınmıştır. Seyahat edecek kişi önceden vizesini almak zorundadır.

11) 1 Mart 2020’den sonra alınan ve kullanılmayan vizeler 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlidir. Sadece 30 gün kullanım geçerliliği vardır.

12) Birleşik Arap Emirlikleri tarafından basılan ve süresi dolmuş ikametgahların geçerlilikleri Aralık 2020’ye kadar uzatılmıştır.

13) İkametgahı olan yolcular 180 günden fazla yurt dışında kalabilir.

14) Kore vatandaşı olan Fast Truck  programı ile gelenlerden son 72 saat içinde yapılmış olan negatif Covid 19 PCR testi ve sağlık raporu istenmektedir.

15) Abu Dhabi (AUH) ‘ye transit olarak gelenler maksiumum 24 saat kalabilirler.

16) Abu Dhabi (AUH) hava limanında transit geçen yolcular 8 saat’ten fazla kalacaklarsa onaylı otel rezervasyonu sunmalıdırlar.

17) Nijerya vatandaşları’nın dönüş biletlerinin olma zorunluluğu vardır , ek olarak kanıtlayıcı otel rezervasyonu sunmak zorundadırlar. 

KUVEYT

Yayın Tarihi :18/09/2020

 1) Kuveyt’e seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,

Ülkeye giriş yasaktır. Son 14 gün içinde Afganistan, Ermenistan, Hindistan, Mısır, Meksika, Fransa, İtalya, Lübnan, İspanya'dan geçen yolcuların girişine izin verilmiyor.
 

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • Kuveyt vatandaşları
   
 • Kuveyt vatandaşlarının 1.derece akrabaları
   
 • Kuveyt vatandaşlarının yanında çalışan personelleri
   

Diplomatik veya özel pasaportu olan yolcular Kuveyt büyükelçiliğinden önceden onay almaları gerekir.

2) 1 Eylül 2019 tarihinden önce Kuveyt'ten ayrılan Kuveyt ikametgahı olanların Kuveyt'e girmesine izin verilmiyor.

3) Yolcuların sağlık sertifikası ve negatif PCR testi sonucunun olması gerekmektedir. Test sonucu uçuştan maksimum 96 saat önce yapılmış olmalıdır.

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir ;
 

 • 6 yaşından küçükler
   
 • Transit geçen yolcular
   
 • Kuveyt'ten ayrılmadan 96 saat önce düzenlenen koronovirüs PCR testi sonucu negatif olan sağlık raporu ile Kuveyt'e dönen yolcular.
   

4) Yolcular, 14 gün süreyle tıbbi taramaya ve kendi kendine tecride tabi tutulur.

5) Yolcular kişisel telefonlarına 'Shlonik' ve 'Kuwait Mosafer' uygulamalarını yükleme

6) Kuveyt’e varışta vize uygulamış geçici olarak durdurulmuştur.

7) GCC ülkelerinin vatandaşlarının sivil kimlik kartı ile giriş yapmalarına izin verilmez.
 

 • Kuveyt’ten ayrılırken kimlik kartı ile ayrılan Kuveytliler için bu kural geçerli değildir.
   

8) Kuveyt tarafından verilmiş oturma izni olan yolcular, Kuveyt Mobil Kimlik uygulaması aracılığıyla verilen dijital bir Sivil Kimlik ile giriş yapabilirler.

BAHREYN

Yayın Tarihi : 04/09/2020

1) Varış noktasında Vize uygulaması tekrar başladı.

Yolcuların girmesi yasaktır.

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir ;
 

 • Bahreyn vatandaşları ve ikametgahları olanlar.
   
 • Kuveyt, Umman, Sudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları.
   
 • Bahreyn’e varmadan önce Elektronik vize alanlar.
   
 • Varış yerinde vize alabilen yolcular.
   
 • Askeri Personel
   

3) PCR testi ödemesi yolcular tarafından karşılanacak olup yolcunun test sonucu çıkana kadar karantinada kalması gerekmektedir.

4) Araçla veya yaya olarak sınır geçişleri askıya alınmıştır.

FAS

Yayın Tarihi :12/10/2020

Fas’a seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,                    

10 Kasım 2020’ye kadar girişler yasaktır.

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir;
 

 • Ülkesine geri dönenler
   
 • Vize’den muaf olan ülkelerden gelen Onaylı Otel rezervasyonu olan ve Fas’lı bir şirketten davetiyesi olan kişiler.
   

2) Ülkeye giriş yapan kişiler Fas’a varmadan önce Yolcu Sağlık formunu (https://www.onda.ma/form.php) doldurmuş ve çıktısını almış olmalıdır.

3)  Yolcular seyahat etmeden 48 saat önce sağlık sertifikası ve Negatif Korona testini yaptırmış olmalıdır. Test sonucu Arapça , İngilizce veya Fransızca olmalıdır.

GÜNEY AFRİKA

Yayın Tarihi : 13/10/2020

Güney Afrika’ya seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar,
 

 • Uçuşlar Başlamıştır.
   
 • Arjantin, Ermenistan, Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Şili, Kolombiya, Hırvatistan, Yunanistan, Danimarka, Fransa, Hindistan, İran , Irak, Lübnan, Maldivler, Malta, Hollanda, Portekiz, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika , İsviçre, İngiltere’den gelen kişiler giriş yapamaz.

Bu kural aşağıdakiler için geçerli değildir; 

1) Güney Afrika vatandaşları

2) Uzun süreli vizesi olan yolcular  

3) Yolcular sadece Cape Town (CPT),Durban (DUR) ve Johannesburg (JNB) havalimanlarına inebilir.

4) Güney Afrika’ya varışlarda
 

 • Tıbbi tarama yapılır.
   
 • Telefonunuza Güney Afrika Covid uyarı aplikasyon indirmesi gerekmektedir.

5) Yolcular,  seyahatlerinden 72 saat önce Covıd 19 testi yaptırmalıdır. Karantina durumunda masraflar yolcuya aittir.

6) Havayolu çalışanları seyahatten 72 saat önce Covıd 19 testi yaptırmalıdır. Kalkıştan önce kişisel izolasyon’da bulunması gerekmektedir.

7) Vize muhafiyeti olan Fransa, Almanya, İtalya, Kore, Portekiz, Singapur, İspanya, Amerika ve Hongkong pasaportlu yolcular, İngiliz pasaportlu, İngiliz ikametgahlı yolcuların vize muhafiyetleri eski haline getirilmiştir.

KAMERUN

Yayın Tarihi : 09/10/2020

1) Ülkeye giriş yasaktır.
 

 • Bu kural, vatandaşlar ve oturum hakkı sahibi olanlar için geçerli değildir.
   

2) Yolcuların en fazla 72 saat önce yapılmış ve negatif sonuçlanmış Coronavirus (COVID-19) PCR testi olması gerekir.

3) Yolcular ve havayolu mürettebatı tıbbi taramaya tabi tutulur.

NİJERYA

Yayın Tarihi :29/09/2020

Nijerya’ya seyahat edecek kişiler için gerekli olan şartlar ,

1) Lagos (LOS) ve Abuja (ABV) uçuşları başlamıştır.

Nijerya’ya varan yolcular ,
 

2) Sağlık sertifikası ve seyahatten 96 saat önce yapılmış olan negatif korona testini sunmak zorundadır.
 

3) Tıbbi muayeneye tabidirler.
 

 • 7 günlük karantina uygulanacaktır.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol