Oda Kimlik Kartı

Oda Kimlik Kartı

Gerçek kişiler ile tüzel kişilerden kolektif, komandit, limited  şirket ortaklarına, temsil ve ilzama yetkili müdürlerine, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleriyle temsil ve ilzama yetkili genel müdürlerine, kooperatiflerin yönetim kurulu üyelerine, gerçek kişilerin ticari mümessillerine, şubelerde ise temsilcilerine verilir.

Oda kimlik kartı talebine ilişkin firma kaşesi altında şirket yetkili/yetkilileri tarafından imzalı dilekçesi ve kimlik adına düzenlenecek kişinin vesikalık fotoğrafı talep edilir.

Başvuru işlemleri için Eminönü Merkez Ek Hizmet Binası Üyelik Hizmetleri Müdürlüğü'ne müracaat edilmelidir.

İlki ücretsiz olup, aynı dönem içerisinde ikinci kez düzenlenmesi halinde ücrete tabidir.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol