Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

1.12.2022 tarihine kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları (1.025,82 ila 7.693,65 TL) İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

Faydalanma şartları:

 • Kişinin son 6 aydır işsiz olması
   
 • Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi
   
 • Özel sektör işvereni olması

Faydalanma süresi:

 • 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay,
   
 • 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay,
   
 • 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 6 ila 30 ay,
   
 • Çalışmakta iken; 01.03.2011 tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanlar veya işgücü yetiştirme kurslarını bitirenleri istihdam eden işverenlere 12 ay,

süreyle destek sağlanmaktadır.

İŞKUR’a kayıtlı olmayı teşvik etmek amacıyla kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenilmesi yönünde hüküm getirilmiştir. İşverenlerce; aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK’ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

6111 Sayılı Kanuna Göre Sigorta Prim Teşvikinden Yararlanma Süreleri

CİNSİYET

ÇALIŞMA DURUMU

YAŞ GRUBU

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

MESLEKİ VE TEKNİK OKUL VEYA İŞKUR KURSU

İŞKUR’A KAYITLI İŞSİZ

TEŞVİK SÜRESİ (AY)

KADIN

ÇALIŞMAYAN

18+

YOK

YOK

HAYIR

24

YOK

YOK

EVET

30

YOK

VAR

HAYIR

36

YOK

VAR

EVET

42

VAR

YOK

HAYIR

48

VAR

YOK

EVET

54

ÇALIŞAN

TÜMÜ

VAR

YOK

HAYIR

12

YOK

VAR

HAYIR

12

ERKEK

ÇALIŞMAYAN

18-29

YOK

YOK

HAYIR

24

YOK

YOK

EVET

30

YOK

VAR

HAYIR

36

YOK

VAR

EVET

42

VAR

YOK

HAYIR

48

VAR

YOK

EVET

54

29+

VAR

YOK

HAYIR

24

VAR

YOK

EVET

30

YOK

VAR

HAYIR

24

YOK

VAR

EVET

30

YOK

YOK

EVET

6

ÇALIŞAN

TÜMÜ

VAR

YOK

HAYIR

12

YOK

VAR

HAYIR

12

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol