Haciz ve Rehin İşlemleri

Haciz ve Rehin İşlemleri

Hukuk i ve adli merciler ile çeşitli kamu Kurum ve kuruluşları, değişik nedenlerle (cezai işlem, borç, alacak vb.) iş makinası tescil kayıtlarına;

Rehinlidir”, “Satılamaz ve Devredilemez”, “Hacizlidir”, “Çalınmıştır” ve “İcra Takibindedir” gibi şerhlerin işlenmesi veya kaldırılmasını talep etmektedirler.

Rehin, haciz ve kısıtlayıcı şerhlerin iş makineleri tescil kayıtlarına işlenmesi ve iş makineleri tescil kayıtlarına işlenen kısıtlayıcı şerhlerin kaldırılması için gerekli olan evraklar aşağıda belirtilmiştir.
 


Haciz/Kısıtlama Şerhi Kaldırma İşlemleri İçin Gerekli Olan Evraklar

 • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil kaydına işlenmiş olan kısıtlama şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe,
 • Haciz veya kısıtlama şerhinin kaldırıldığına dair ilgili kurumdan alınmış olan kaldırma yazısı
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse)

Rehin Şerhi İşlenmesi İçin Gerekli Olan Evraklar

 • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine Rehin şerhi işlenmesini talep eden bir dilekçe,
 • Rehin Sözleşmesi aslı,
 • Tescil Belgesi aslı,
 • Rehin sözleşmesinin taraflarına ait imza sirküleri (Rehin veren ve alan taraflara ait olacaktır),
 • Araç sahibine ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şahıslar için),
 • İmza sirküleri veya Vekâletname (Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Rehin şerhi işlenmesine dair 510,00.-TL İstanbul Ticaret Odası Mali İşler Veznesine peşinen yatırılır. (söz konusu meblağlar her yıl sonu itibariyle değişmektedir)

Örnek dilekçe için tıklayınız

Rehin Şerhinin Kaldırılması İçin Gerekli Olan Evraklar

 • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine işlenmiş olan Rehin şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe,
 • Rehin alan tarafın Noterden onaylı rehin kaldırma yazısı veya Noterden alınmış ibraname.
 • İş Makinası Tescil Belgesi aslı,
 • Vekâletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
 • Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
 • Rehin şerhi kaldırılmasına dair 510,00.-TL İstanbul Ticaret Odası Mali İşler Veznesine peşinen yatırılır. (söz konusu meblağlar her yıl sonu itibariyle değişmektedir)

Örnek dilekçe için tıklayınız

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol