MERSİS Destek Hizmetleri

MERSİS Destek Hizmetleri

07.05.2018 tarihi itibariyle, tüm tescil müracaatlarında Mersis’ten de başvuru aranmaktadır. Mersis başvurularında yaşanan aksaklıkların giderilebilmesi için;

Sicil kayıtlarındaki güncelleme, sorun ve yabancı kişi girişleri için ise Ticaret Siciline Sor alanında bulunan “Ticaret Sicili ve Mersis Destek Formu” üzerinden destek formu oluşturabilirsiniz.

  • Değişiklik başvuruları,  şirketi temsili yetkililer ya da yetkililerin Mersis üzerinden vekalet verdiği kişiler tarafından yapılabilir.  Başvuru yapılabilmesi için sözü geçen kişilerin https://mersis.gtb.gov.tr adresine giriş yaparak Mersis’e üye  olmaları gerekir.  Sistemde henüz e-imza zorunluluğu bulunmamaktadır.

  • Başvuru yapacak kişilerin öncelikle sicil kayıtlarındaki unvan, adres, sermaye, ortak, yönetim kurulu, yetkili gibi bilgilerini kontrol etmeleri, eksiklik ya da hata durumunda sicil kayıtlarını güncelletmeleri gerekmektedir. İşlem yapılırken kişilerin TC kimlik no, pasaport no, vergi nolarına dikkat edilmelidir. Aksi taktirde işlemlerinizde hata olabilir ve başvurunuz reddedilebilir.

  • Tescil edilmek üzere ibraz edilecek kararlardaki tescile tabi hususların Mersis’e girilerek TSM onayına gönderilmesi ve talep nosunun başvuru dilekçesine yazılması gerekli olup, Mersis talebi olmayan tescil başvuruları kabul edilmeyecektir.

  • İçeriğinde tescile tabi husus bulunmayan olağan genel kurullar tescil edilmeyeceğinden, yetkili tarafından imzalanmış dilekçe ekinde, divan heyetince imzalı ve noter tasdikli tutanak ile divan heyetince imzalı hazirun cetveli sicil dosyasına konulmak üzere Eminönü Merkez Bina Evrak Kayıt Servisi’ne teslim edilmelidir.

  • Merkez sicil altında tescil edilen ekişyeri kapanışlarına devam edilecek olup, ekişyeri nakli tescili yapılmayacak, ayrı bir sicil numarası altında şube açılışı başvurusu aranacaktır.

  • Sigorta acenteliği feshi başvurusu yapılabilmesi için daha önce tescil edilen sigorta acenteliği vekaletnamesinin Mersis’te güncelletilmesi gereklidir.

  • Yabancı ortak, yetkili, yönetim kuruluna ilişkin Mersis’te kaydı bulunmayan yeni kişilerin girişleri, kuruluş başvurularında olduğu gibi  Mersis Destek ekibince devam edecektir.

  • Tescil başvurularında yeni tescil içeriğine göre ortak, yönetim kurulu, yetkili gibi kişi girişi bulunmaktaysa bu kişilere ait güncel kimlik fotokopilerinin ibraz edilmesi halinde mersis başvurusundaki hata ve eksiklikler tarafımızdan giderilebilecektir.

  • Başvuru sırasında sorun yaşanmaması için Google Chrome web tarayıcısı kullanımı tavsiye edilir.

  • Güncelleme, yeni giriş ve başvuru sırasında karşılaşılan sorunlar ile ilgili Ticaret Siciline Sor alanında bulunan “Ticaret Sicili ve Mersis Destek Formu” üzerinden destek formu oluşturabilirsiniz.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol