Yaklaşık Maliyet

Yaklaşık Maliyet

Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca satınalımı planlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, MSB, DSİ, Karayolları, TEK İller Bankası gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşları tarafından bir Poz. No. İle tanımlanarak fiyatları belirlenmiş olan ürün/imalat kalemleri dışında, ÖZEL BİRİM FİYATLI olarak tanımlanan Sistem, Cihaz ve yedekleri ile ihtiyaç duyumsanan ürün ve hizmetlere ilişkin, ihale öncesinde, ihaleye yönelik YAKLAŞIK MALİYET’inin oluşturulması amacıyla, birim fiyat ve/veya bedellerinin belirlenmesi çalışmalarıdır.

Başvuru Belgeleri

 • İlgili Kurumun başvuru dilekçesi,
 • Malzeme listesi,
 • Teknik şartname,
 • Teknik çizim (yaklaşık maliyet talep edilen ürün/imalat özel üretim ise, teknik çizim gönderilmesi gerekmektedir.)
 • İdari Şartname (İdari şartnamede fiyata etki eden birtakım özel şartlar ve belirlemeler mevcut ise idari şartnamenin de gönderilmesi gerekmektedir.)
 • Numune (Numune ile yaklaşık maliyet tespiti talep ediliyorsa, ürün numunelerinin iletilmesi gerekmektedir.)

Geçmiş Yıllara Ait Rayiç Fiyat Tespiti:

Başvuru Belgeleri

 • İlgili Kurumun başvuru dilekçesi,
 • Malzeme listesi,
 • Teknik şartname,
 • Teknik çizim (yaklaşık maliyet talep edilen ürün/imalat özel üretim ise, teknik çizim gönderilmesi gerekmektedir.)
 • İdari Şartname (İdari şartnamede fiyata etki eden birtakım özel şartlar ve belirlemeler mevcut ise idari şartnamenin de gönderilmesi gerekmektedir.)
 • Numune (Numune ile yaklaşık maliyet tespiti talep ediliyorsa, ürün numunelerinin iletilmesi gerekmektedir.)

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol