Yetki Belgesi

Yetki Belgesi

2644 Sayılı Tapu Kanunu’nun 2. Maddesine Göre Düzenlenen Yetki Belgesi

ÖNEMLİ NOT:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığının merkez birimler ve bölge müdürlüklerine göndermiş olduğu 2010/6 sayılı Genelge Değişikliği – Mersis Uygulaması konulu 21.12.2018 tarih 70156023-105-E.4162783 sayılı  yazısında;  tüzel kişilerin tapu işlemlerinde yetki belgelerinin Mersis sisteminden sorgulanarak işleme eklenmesi uygulamasının tüm tapu müdürlüklerinde hayata geçirildiği bildirilmiştir.


Öte yandan, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ticaret sicili müdürlüklerine göndermiş olduğu 27.12.2019 tarih E- 00050794103 sayılı genelgede bundan böyle müdürlüklerce tapu yetki belgesinin düzenlenmemesi ve şirket yetkililerinin bu yöndeki taleplerinin karşılanmaması talimatı verilmiştir.


Bu bağlamda, 02.01.2020 tarihinden itibaren Müdürlüğümüzce tapu yetki belgesi düzenlenmeyecek olup, şirket yetkililerinin tapu müdürlüklerine müracaatlarından önce mersis@ito.org.tr adresine e-mail göndererek sicil kayıtlarını güncelletmeleri önemle hatırlatılır. 

Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne İbraz Edilmek Üzere Düzenlenen Yetki Belgesi

  • Çok pay sahipli Anonim Şirketler randevusuz olarak bölge temsilciliğine başvuru yaparak belge başvurusunda bulunabilir.

  • Çok pay sahipli Anonim Şirket haricindeki diğer şirketler Mersis üzerinden "Firma Durum Belgesi" alanını seçerek belge gerekçesine belgede yer almasını istediği hususları (Ortaklar, sermaye, yetkililer vb.) açıkça belirtmesi gerekmektedir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol