Satış Talepnamesi

Satış Talepnamesi

Mevzuat gereği ihracata ilişkin düzenlenecek belgeler sadece adına satın alınan kişilerin kendi ihtiyaçları için kullanılabilir. gümrük müşavirlerince satın alınan belgeler, sadece satın alınan gümrük müşavirinin temsil ettiği firmaların ihtiyaçları için kullanılabilir. Bu belgeler, başka kişi veya firmalara verilemez ve satılamaz.

Bu nedenle belge satışı sırasında mevzuat gereği istenilen bilgilerin sisteme kaydedilebilmesi için aşağıda yeralan satış talepnamesinin talep sahibi firmaca doldurularak kaşe imza edilmesiyle ibrazı gerekmektedir.  

SATIŞ TALEPNAMESİ

SATIŞI GERÇEKLEŞEN BELGELERİN KULLANIM SÜRELERİ

Satışı gerçekeleşen belgelerin kullanım süreleri 6 aydır, 6 ay içinde işlem yapılmayan belgeler elektronik sistemde geçersiz statüye gelir ve işlem yapılmama sebepleri belgeyi satın alan firma veya gümrük müşaviri tarafından elektronik sistem (MEDOS) üzerinde açıklanır. Açıklama yapılmaması halinde, bu durum belgeleri satın alan firma veya gümrük müşavirine yeni belge satışında dikkate alınır.

Belge temini Satış Talepnamesi ibrazı ile Dış Ticaret Uygulama Birimlerimizden ya da Odamız Web sayfasından on-line olarak yapılabilmektedir. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol