İlişki Kesme İşlemleri

İlişki Kesme İşlemleri

Odamız üyesi firmalar adına tescil edilmiş iken, yurt dışına ihraç edilecek olan iş makinalarının Odamız tescil kayıtlarından düşümü yapılmak suretiyle bahse konu araçların Odamızla ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir.

Yurt dışına İhraç edilecek iş makinelerinin ilişik kesme işlemleri için gerekli olan evraklar;
  • İstanbul Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin ilişiğinin kesilmesini talep eden bir dilekçe,
  • İhracat Faturası aslı (yurt dışına kesilen),
  • İş Makinası Tescil Belgesi,
  • TPS (Tek Pencere Sistemi) üzerinden yapılan başvurunun ekran görüntüsü,
  • İmza sirküleri veya Vekâletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlemlerini takip etmeyecekse),
NOT: İlişik Kesme İşlemleri; T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2020/12 sayılı genelgesine istinaden; “1057 kodlu TPS-TOBB- İş makineleri ilişik kesme belgesi başvurusu” ile yapılmaktadır.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol